Wikipedia


Wikipedia
Kotisivu www.wikipedia.org
Slogan Vapaa tietosanakirja
Kaupallinen ei
Tyyppi verkkotietosanakirja
Rekisteröinti vapaaehtoinen
Kielet 291
Omistaja Wikimedia Foundation
Luonut Jimmy Wales, Larry Sanger[1]
Avattu 15. tammikuuta 2001 (20 vuotta sitten)
Sisällön lisenssi CC Attribution / Share-Alike 3.0
suuri osa tekstistä myös GFDL, medioiden lisenssit vaihtelevat
Alexa-sija 13. (joulukuu 2020)[2]
Nykyinen tila aktiivinen

Wikipedia on Internetissä julkaistava ilmainen vapaan sisällön tietosanakirja, joka perustuu MediaWiki-tekniikkaan. Wikipediaa kirjoitetaan 291 kielellä.[3] Wikipedian sisältö on vapaaehtoisten kirjoittama[4], ja se on vapaa GNU Free Documentation -lisenssin mukaisesti. Wikipediaa ylläpitää Wikimedia Foundation, joka ei kuitenkaan omista Wikipedian sisältöä. Wikipedian palvelimet sijaitsevat Virginiassa, Floridassa ja Amsterdamissa.

Wikipedian perustajan Jimmy Walesin mukaan Wikipedia on ”pyrkimys luoda ja levittää jokaiselle planeetan asukkaalle heidän omalla kielellään mahdollisimman laadukas vapaa tietosanakirja”.[5] Wikipedia tarjoaa laajat siteerausoikeudet: kuka tahansa voi käyttää sen sisältöä ilmaiseksi ja joitakin kuvia lukuun ottamatta myös kaupallisesti, kunhan samat oikeudet tarjotaan edelleen ja alkuperäinen lähde mainitaan. Wikipedian kuvituksen tärkeimpänä lähteenä toimii media-arkisto Wikimedia Commons, joka sisältää yli 30 miljoonaa tekijänoikeuksista vapaata tai vapaasti levitettävää kuvaa ja muuta mediatiedostoa.[6]

Sisällysluettelo

Perustietoja


Kaikki kieliversiot yhteenlaskettuna Wikipediassa on noin 55 221 072 (28.3.2021) artikkelia.[7] Suomenkielisessä Wikipediassa on yli 500 000 artikkelia. Sivuston suosio on kasvanut tasaisesti.[8] Projektin ympärille on myös syntynyt useita sisarhankkeita. Lisäksi Wikipedian sisältöä kopioidaan monille muille sivustoille.

Alexa Internetin mukaan Wikipedia on internetin kuudenneksi suosituin verkkosivusto maailmalla.[2] Lukuisat tiedotusvälineet, monet tieteelliset artikkelit ja jopa tuomioistuimet ovat viitanneet Wikipediaan lähteenään. Wikipedia on suurin wiki-pohjainen sivusto. Artikkelimäärällä laskettuna englanninkielinen Wikipedia on suurin englanninkielinen tietosanakirja.

Kieliversiot

Wikipedian kieliversiot toimivat hyvin itsenäisesti. Niillä on omat käytännöt, ja artikkelien sisällön annetaan kehittyä riippumattomasti. Artikkelien ei tarvitse olla käännöksiä toisistaan, ja eri kieliversioihin kirjoitetaankin runsaasti etenkin paikallisluonteista materiaalia, jota ei muunkielisissä Wikipedioissa vielä ole. Muutamat perusperiaatteet, kuten neutraali näkökulma, sitovat kuitenkin kaikkia versioita.

Eri kieliversiot linkittävät toisiinsa sivun vasemmassa reunassa sijaitsevien Wikidataan keskitettyjen interwiki-linkkien avulla. Lisäksi eri kieliversioilla on runsaasti kuva- ja muuta mediamateriaalia omilla sivustoillaan, tai yhteisesti Wikimedia Commonsin alaisuudessa.

Alexan mukaan arviolta 60 prosenttia kaikista Wikipedian käynneistä kohdistuu englanninkieliseen versioon. Loput jakaantuvat muiden kieliversioiden kesken.

Joulukuussa 2020 Wikipediaa julkaistiin 314 eri kielellä. Niistä kahdeksassatoista on yli miljoona artikkelia, 68:ssa yli 100 000 artikkelia ja 151:ssa yli 10 000 artikkelia. Suurin on englanninkielinen Wikipedia, jossa on yli kuusi miljoonaa artikkelia. cebuanonkielisessä on noin 5,4 miljoonaa, ruotsinkielisessä 3,5 miljoonaa, saksankielisessä 2,5 miljoonaa, ranskankielisessä 2,3 miljoonaa ja hollanninkielisessä 2,0 miljoonaa artikkelia. Muut yli miljoonan artikkelin kieliversiot ovat venäjän-, italian-, espanjan-, puolan-, waray-warayn-, vietnamin-, japanin-, egyptinarabian-, kiinan-, arabian-, ukrainan- ja portugalinkielinen Wikipedia.[9]

Historia


Pääartikkeli: Wikipedia:Aikajana

Wikipedia on sukua vuonna 2000 perustetulle Nupedialle. Sen tavoitteena oli avoin tietosanakirja, joka tuotettaisiin vertaisarvioinnin kautta. Nupedia epäonnistui, sillä siihen syntyi kahdessa vuodessa vain parikymmentä artikkelia.[10]

Wikipedia lähti liikkeelle englanninkielisenä hankkeena 15. tammikuuta 2001. Sen perustivat internet-yrittäjä ja Nupedian perustaja Jimmy Wales ja Wikipediaan toimittajaksi palkattu Larry Sanger. Wikipedian merkittävin ero Nupediaan oli wiki-periaate, jonka mukaan artikkeleita voi toimittaa kuka tahansa. Alun perin Wikipedian ylläpidosta vastasi Walesin Bomis-yritys, mutta vastuu on sittemmin siirretty Wikimedia Foundationille. Sanger on sittemmin vetäytynyt projektista ja perustanut oman Citizendium-hankkeen, tietosanakirjan ilman Wikipedian väitettyjä avoimuudesta johtuvia ongelmia.

Suomenkielinen Wikipedia perustettiin virallisesti 21. helmikuuta 2002.[11] Ensimmäinen artikkeli ”Kaskinen” luotiin toukokuussa. Artikkelimäärä alkoi kasvaa vasta vuonna 2003, jolloin sadas artikkeli kirjoitettiin alkuvuodesta ja tuhannes artikkeli heinäkuussa. Joulukuussa valittiin ensimmäiset ylläpitäjät.

Muokkaaminen ja käytännöt


Wikipedia käyttää wikiksi kutsuttua tekniikkaa, jonka avulla jokainen sivustolla vieraileva voi muokata sivustoa. Sen ansiosta suurikin käyttäjämäärä voi työskennellä samanaikaisesti, ja myös sivuja voi päivittää helpommin kuin tavallisia verkkosivuja. Toisaalta ilkivalta ja muokkaajien väliset erimielisyydet ovat osa wikien arkipäivää.

Internetissä on julkaistu muitakin tietosanakirjoja, jotka ovat yleensä pohjautuneet perinteisempään toimituspolitiikkaan. Esimerkkejä niistä ovat olleet Stanford Encyclopedia of Philosophy ja h2g2. Wikipedia eroaa niistä paitsi tekniikkansa puolesta, myös lisenssiehdoiltaan.

Wikipedian toimitustyö perustuu käytännöille, joiden avulla muokkaajat määrittelevät, mikä aineisto soveltuu tietosanakirjaan. Näiden käytäntöjen pohjalta myös pyritään ratkaisemaan käyttäjien välisiä erimielisyyksiä. Tärkeitä käytäntöjä ovat esimerkiksi ”neutraali näkökulma”, joka tarkoittaa, että artikkelit eivät saa ottaa kantaa minkään näkemyksen puolesta. Toinen käytäntö kieltää ”uuden tutkimuksen”, jolla tarkoitetaan tietoja, joita ei voida tarkistaa mistään lähteistä. Tämä perustuu sille ajatukselle, että hakuteoksena Wikipedia ei ole ensisijainen tietolähde vaan siihen vain kootaan tietoa muista lähteistä.

Lähes kaikki Wikipedian käyttäjät voivat muokata sen sisältöä ja luoda siihen uusia artikkeleita. Wikipedia perustuu ajatukselle, että yhteistyön tuloksena syntyy vähitellen laadukkaampia artikkeleita. Tämä ajatus on peräisin avoimen lähdekoodin ohjelmistohankkeista. Avoimuus ja oletus, että ihmiset yleensä tarkoittavat hyvää, aiheuttaa sen, että artikkelit saattavat joutua ilkivallan kohteiksi ja niihin saatetaan lisätä virheellisiä tietoja. Toisaalta seurauksena voi olla muokkaussota, joka tarkoittaa Wikipedian käyttäjien välistä selkkausta, jossa käyttäjät yhä uudestaan kumoavat toistensa muokkauksia. Ongelmiin pyritään vastaamaan asianmukaisilla käytännöillä, ohjelmallisilla työkaluilla ja vapaaehtoistyönä toimivalla valvonnalla.

Wikipedian filosofian mukaan artikkelit eivät ole koskaan valmiita, vaan niihin voidaan aina tehdä parannuksia. Muokkaajilla säilyy tekijänoikeus omiin muokkauksiinsa, mutta GFDL-lisenssi takaa niiden vapaan käytön Wikipedian sisällä. Siksi artikkeleita ei omista kukaan, vaan päätökset niiden suhteen tehdään yhdessä. Wikipediassa pyritään konsensukseen päätöksenteossa, mikä tarkoittaa, että pyrkimyksenä on aina saavuttaa käyttäjien mahdollisimman laaja tuki käytännöille. Yksinkertaiseen enemmistöön perustuvaa äänestystä ei juuri koskaan käytetä. Jimmy Wales on kuitenkin säilyttänyt oikeuden puuttua toimintaan, ja tärkeissä asioissa hän saattaa puuttua päätöksentekoon.[12]

Artikkelien tarkkailu

Jos artikkeli joutuu kiivaan ilkivallan kohteeksi, se voidaan suojata ja sen muokkaaminen estää. Muokkaukset voidaan estää joko kaikilta tai vain rekisteröitymättömiltä ja uusilta käyttäjiltä. Artikkelien suojaaminen pyritään pitämään mahdollisimman lyhytaikaisena. Suojaamisesta päättävät ylläpitäjät, jotka ovat Wikipedian käyttäjien keskuudestaan valitsemia aktiivisia ja luotettaviksi koettuja käyttäjiä. Suojaamispäätösten tulee perustua aina käyttäjien sopimiin käytäntöihin.

Ylläpitäjät tekevät myös muita siivoustoimia, kuten poistavat roska-artikkeleita. Lisäksi he voivat väliaikaisesti tai pysyvästi poistaa muokkausoikeuden tunnuksilta tai IP-osoitteilta, joilta tärvellään Wikipediaa. Ylläpitäjien lisäksi on useita muita käyttäjiä, joilla on tavallisista käyttäjistä poikkeavat oikeudet ja velvollisuudet organisaatiossa. Byrokraatit ovat käyttäjiä, joilla on oikeus teknisesti tehdä uusia ylläpitäjiä yhteisön valitsemista käyttäjistä. Kehittäjät ovat erityisen luotettavia henkilöitä, joilla on pääsy varsinaiseen tietokantaan. Lisäksi on ylivalvojia, jotka voivat muun muassa myöntää ja poistaa kaikkia käyttäjäoikeuksia, kuten ylläpito-oikeuksia, kaikissa Wikimedian wikeissä.

Vakituiset käyttäjät seuraavat muutoksia itselleen tärkeisiin artikkeleihin niin sanottujen tarkkailulistojen avulla. Kaikilla sivuilla on myös muutoshistoria, josta voi seurata niiden kehitystä.

Tutkimuksia


Tunnetuimmassa tutkimuksessa 15. joulukuuta 2005 tiedelehti Nature vertasi englanninkielistä Wikipediaa ja Encyclopaedia Britannicaa ja totesi niiden luonnontieteellisen sisällön lähes yhtä tarkaksi.[13] Vertailu sai tosin osakseen ankaraa kritiikkiä Britannican tekijöiltä.[14]

Professori Andrea Ciffolilli toteaa, että Wikipedian yhteisöä tutkittaessa on ilmennyt, että helppo osallistuminen edistää yhteistyönä tehtävää kehitystä.[15]

Tiettävästi ainoa suomenkielisestä Wikipediasta tehty tutkimus on diplomi-insinööri Ahti Karen Helsingin yliopiston Tietojenkäsittelytieteen laitokselle tekemä sivulaudatur-tutkielma.[16] Kyseessä oli Jyväskylän yliopiston tohtorikoulutuksessa mukana olevan jatko-opiskelijan tekemä sivulaudatur-tutkielma, joka täydentää ulkomaisten Wikipediasta tehtyjen tieteellisten tutkimusten, itse asiassa varsin suppeaa kirjoa. Tutkielmassa käytiin läpi aiempaa Wikipedia-tutkimusta maailmalla ja tehtiin haastattelututkimus suomenkielisen Wikipedian aktiivisimpien muokkaajien keskuudessa, jotka vastasivat kyselyyn. Tekijän mukaan saadut tulokset olivat monilta osin yhteneviä ulkomaisten kyselyiden kanssa. Hän kiinnitti huomiota Wikipedian matalan aloituskynnyksen merkitykseen sekä kokeneempien käyttäjien tapauksessa yhteisöllisyyteen.

Wikipedian käyttäjien aktiivisuuden tutkimuksessa on tullut esille, että pitkään mukana olleet käyttäjät tekevät yhä suuremman osan muutoksista. Lisäksi yhä suurempi osa varsinkin aloittelevien käyttäjien tekemistä muutoksista kumotaan. Vuonna 2009 kokeneemmat käyttäjät peruivat jo 25 % käyttäjien tekemistä ensimmäisistä muutoksista.[17]

Arvostelua

Pääartikkeli: Wikipedian kritiikki

Wikipediaa on arvosteltu luotettavuuden puutteesta, ja sen asemasta lähdeteoksena on kiistelty. Arvostelijoiden mukaan Wikipedian luonne tekee siitä haavoittuvan. Wikipediassa käytettyjä lähteitä on arvosteltu epäilyttäviksi. On myös todettu, että neutraalin näkökannan käytännöstä huolimatta tietosanakirjan suhtautuminen tiettyihin asioihin on vääristynyt.[18]

Tunnetuimmassa tapauksessa yhdysvaltalainen John Seigenthaler, Sr. löysi Wikipediasta itsestään artikkelin, jossa väitettiin perättömästi hänen osallistuneen John ja Robert Kennedyn salamurhiin.[19] Tätä virhettä ei ollut huomattu artikkelissa neljään kuukauteen. Artikkelien tarkkailu on kuitenkin parantanut huomattavasti Wikipedian luotettavuutta sen alkuajoista, ja väärä tieto poistetaan yleensä nopeasti. Joskus tätäkin voidaan kiertää, kuten teki opiskelija Shane Fitzgerald, joka kirjoitti maaliskuussa 2009 kuolleen Maurice Jarren sanoneen, että hänen koko elämänsä on ollut yksi pitkä soundtrack. Lausuma poistettiin, mutta se ehti olla Wikipediassa vuorokauden, jona aikana lukuisat lehdet, jotka hakivat uutisointiinsa Jarresta tietoja, ehtivät lainata sitä. Fitzgerald kertoi halunneensa osoittaa, miten paljon toimittajat luottavat nykyään internetiin tietolähteenä.[20]

Wikipedian toinen perustaja Larry Sanger on perustanut palvelun nimeltä Citizendium, jonka tasalaatuisuudesta pyritään varmistumaan sillä, että valtuutetuiksi asiantuntijoiksi nimetyt henkilöt tarkistavat palvelun tiedot. Sanger itse on arvostellut Wikipediaa antielitistisyydestä ja asiantuntijuuden halveksinnasta.[21]

Wikipedia Watch -niminen kriittinen sivusto syyttää Wikipediaa siitä, että sillä on merkittävä, ansaitsematon vaikutus siihen, mikä käy tiedosta.[22] Encyclopaedia Britannican päätoimittaja Dale Hoiberg on arvostellut Wikipedian tiedon laikuttaisuutta, mikä johtuu kirjoittajien vapaudesta kirjoittaa haluamistaan aiheista. Myös Wikipedian teknistä luotettavuutta on pidetty huonona.

Yliopistomaailman suhtautuminen Wikipediaan on pysynyt monilta osin ristiriitaisena. Monissa yliopistoissa kehotetaan opiskelijoita pidättäytymään Wikipedian käytöstä.[23][vanhentunut linkki] Joidenkin asiantuntijoiden mukaan oikea vastaus on pidättäytyä Wikipedian muokkaamisesta, kun taas toisten mukaan paras tapa on liittyä mukaan ja pyrkiä puuttumaan mahdollisiin ongelmiin sisältä käsin.[24][25]

2015 julkaistussa tietokonelingvistiikan tutkimuksessa havaittiin, että sisällössä usein mies on sukupuolen neutraali ja ainoastaan poikkeama tästä ilmaistaan eksplisiittisesti.[26]

Arvioita suomenkielisestä versiosta

Helsingin Sanomain kuukausiliitteessä vuonna 2006 toimittaja Unto Hämäläinen suhtautui Wikipediaan myönteisesti, mutta totesi myös, että ”monet asiat on selitetty pieleen ja hutaisten”. Hämäläinen kuitenkin arvosti keskeneräisyyden tunnustamista.[27]lähde tarkemmin?

Elokuussa 2006 professori Esko Valtaoja totesi Tähdet ja Avaruus -lehdessä, että hänen arvionsa mukaan Wikipediaa ”voi käyttää ihan yhtä huoletta kuin mitä muuta tahansa tietosanakirjaa. Mikä siis tarkoittaa sitä, että aina kannattaa tarkistaa jostain toisesta, riippumattomasta lähteestä...”[28]

Ylen Prisma Studio -ohjelmassa 8. marraskuuta 2006 esiintynyt Factum Uusi tietosanakirja -kirjasarjan päätoimittaja Juha Honkala WSOY:sta puuttui suomenkielisen Wikipedian kattavuuteen. Hänen mukaansa ”tietosanakirjassa on pyritty juuri siihen, että kaikki tiedonalat esitellään kattavasti ja hyvin tiiviissä muodossa”. Honkalan mukaan ”Wikipediassa tällaista tasapainoa ei vielä ainakaan ole löydettävissä”. Honkala myös totesi, ettei hän koe ”Wikipediaa ja tietosanakirjaa” kilpailijoina, vaan toisiaan täydentävinä.[29]

Tietokirjailija Petteri Järvinen kritisoi Tietokone-lehden numeron 9/2007 kolumnissa Wikipediaa. Hänen mukaansa Wikipediaa tehdään kirjoittajien ehdoilla ja vastaavasti perinteiset tietosanakirjat tehdään lukijoiden ehdoilla. Järvinen epäilee myös, että Wikipedian nopeus ei ole niin tärkeää kuin tiedon oikeellisuus. Hän vertaa tilannetta avoimen lähdekoodiin parissa työskenteleviin yhteisöihin, joissa isojenkin aukkojen havaitseminen voi kestää pitkän aikaa.[30]

Helsingin Sanomat arvioitutti syksyllä 2013 yhteensä 134 suomenkielisen Wikipedian artikkelia (22. lokakuuta tallenteet) 96:lla kahdeksassa eri suomalaisessa yliopistossa työskentelevällä asiantuntijalla. He arvioivat asteikolla yhdestä (heikko) viiteen (erinomainen) artikkeleiden virheettömyyttä (keskiarvo 3,8), neutraaliutta (keskiarvo 3,5), selkeyttä (keskiarvo 3,5), tuoreutta (keskiarvo 3,1), kattavuutta ja painotuksia (keskiarvo 3,0) sekä lähteytystä (keskiarvo 2,8). Asiantuntijoiden mielestä 70 % arvioiduista artikkeleista oli virheettömiä tai lähes virheettömiä, mutta 10 % sisälsi paljon tai vakavia virheitä. Sen sijaan vain 28 % oli hyvin lähteytettyjä ja 38 % oli huonosti lähteytettyjä.[31]

Helsingin Sanomien Kuukausiliitteen haastattelemat suomenkielisen Wikipedian käyttäjät nostivat ongelmista esille artikkeleihin kohdistuvan ilkivallan, juorujen ja väärän tiedon ujuttamisen artikkeleihin sekä ajoittain turhan kiivaiksi äityvät keskustelut.[32]

Lukijat

Helmikuussa 2014 The New York Times raportoi Wikipedian olevan maailman viidenneksi suurin internetsivusto 18 miljardin ja 500 miljoonan yksilöllisen vierailijan voimalla. Edellä olivat ainoastaan Yahoo, Facebook, Microsoft ja Google.[33] Vuonna 2015 Wikipedia sijoittui Alexa.com-sivuston seurantatilastoissa päivämäärästä riippuen 6.–7. sijalle.[2] Wikipediaa useammin käytettyjä sivustoja olivat maailmanlaajuisesti Google, YouTube, Facebook, Baidu, Yahoo ja Amazon.com.[34]

Noin puolet Wikipediaan tulevista vierailijoista ohjataan sivuille Googlen hakukoneen kautta. Pew Research Centerin Internet and American Life -projekti totesi kolmanneksen amerikkalaisista käyttävän Wikipediaa asioiden varmistamiseksi.[35]

Wikipedian vuonna 2011 kävijöilleen teettämän tutkimuksen mukaan sivuston käyttäjien keski-ikä on 36. Noin puolet käyttäjistä vierailee Wikipedian sivustoilla enemmän kuin viidesti kuukaudessa. Vajaa puolet kyselyyn osallistuneista ei tiennyt Wikipedian olevan tuottoa tavoittelematon organisaatio.[36]

Ohjelmistot ja laitteistot


Wikipedian käyttämä wikiohjelmisto on sitä varten kehitetty MediaWiki. Se on avoimen lähdekoodin hanke, joka on kirjoitettu PHP-ohjelmointikielellä MySQL-tietokantasovelluksen päälle. MediaWiki on lisensoitu GNU General Public -lisenssillä.

Vuonna 2014 Wikipedia siirtyi käyttämään Facebookin kehittämää avoimen lähdekoodin HipHop Virtual Machineä (HHVM) aikaisemman PHP-kielen sijaan.[37] HHVM kääntää PHP- sekä Hack-kielistä koodia omaksi HipHop Bytecodekseen ja tämän jälkeen x86-konekieleksi johtaen nopeampaan sivuston vasteaikaan käyttäjille.

Wikipediaa ajetaan Linux-pohjaisilla palvelimilla, joita on Floridassa 300 ja Amsterdamissa 44.[38] Tammikuussa 2013 pääosa Wikipedian palvelinarkkitehtuurista siirrettiin Equinixin tiloihin Virginiaan, ja Floridan yksikkö on toiminut siitä lähtien varapalvelimena.[39]

Wikipedian perustaja Jimmy Wales on todennut tammikuussa 2011, että sanakirjan editointi on liian vaikeaa monille ihmisille. Palvelusta yritetään tehdä helpommin muokattava, jotta se voisi levitä laajemmalle.[40]

Rahoitus


Wikipedia saa rahoituksensa Wikimedia Foundationin kautta. Vuoden 2005 viimeisellä neljänneksellä kulut olivat noin 321 000 dollaria (noin 250 000 euroa), josta laitteistokulut muodostivat noin 60 prosenttia, kahden palkatun ja kahden osa-aikaisen työntekijän henkilöstökulut noin 10 prosenttia.[41] Säätiö kerää varansa lahjoituksina.

Vuonna 2010 Google lahjoitti Wikimedia-säätiölle kaksi miljoonaa Yhdysvaltain dollaria eli noin 1,5 miljoonaa euroa ilman erityisehtoja. Lahjoitus kattoi noin viidesosan vuoden 2010 budjetista. Sergey Brin, yksi Googlen perustajista, on kutsunut Wikipediaa yhdeksi internetin suurimmista onnistumisista. Jay Walshin mukaan lahjoitus selventää positiivisella tavalla Wikipedian suhdetta Googleen.[42][vanhentunut linkki]

Helmikuussa 2014 Suomen poliisi ilmoitti pyytäneensä Wikipedialta selvitystä käyttäjilleen suuntaamasta rahalahjoitusten pyynnöistä, sillä tämän tulkittiin olevan suomalaisen rahankeräyslain vastaista. Wikimedia Suomi ry:n puheenjohtaja Tommi Kovalan mukaan lakien kiertämisestä ei kuitenkaan ole kyse, sillä varat eivät missään vaiheessa ole suomalaisten käsissä vaan toimintaa pyörittää kansainvälinen Wikimedia Foundation.[43]

Palkinnot ja huomionosoitukset


Vuonna 2004 Wikipedia voitti Golden Nica for Digital Communities palkinnon vuosittaisessa Prix Ars Electronica tapahtumassa.[44] Samana vuonna Wikipedia voitti myös Webby-palkinnon.[45]

Vuonna 2007 brandchannel.com:in lukijat äänestivät Wikipedian neljänneksi arvokkaimmaksi brändiksi. Syyskuussa 2008 Wikipedialle myönnettiin Quadriga-palkinto.

Vuonna 2015 Wikipedialle myönnettiin arvostettu Erasmus-palkinto sekä Asturian ruhtinattaren palkinto kansainvälisestä yhteistyöstä[46].

Asteroidi 274301 Wikipedia on nimetty Wikipedian mukaan.

Poliittisia kannanottoja


Wikipedia on vastustanut näkyvästi Europarlamentin käsittelyssä olevaa Internetiin liittyvää tekijänoikeuslainsäädännön muutosta.[47]

Sisarsivustot


Wikipedia on laajentunut erilaisiin sisarhankkeisiin, joita myös ylläpitää Wikimedia Foundation:

Lähteet


 1. Sidener, Jonathan: Everyone's Encyclopedia 6.12.2004. The San Diego Union-Tribune. Viitattu 26.6.2009. (englanniksi)
 2. a b c Top Sites Alexa.com. Alexa Internet, Inc.. Viitattu 18.12.2020. (englanniksi)
 3. "This language is spoken by millions in Iran. Northern Luri is the 290th Wikipedia" Twitter. Viitattu 24.6.2015.
 4. Wikipedia – monta näkökulmaa avoimeen tietosanakirjaan Tieteessä tapahtuu 7/2007. Viitattu 10.12.2009.
 5. Jimmy Wales, "Wikipedia is an encyclopedia ", 8. maaliskuuta 2005, <wikipedia-l@wikimedia.org>
 6. commons:Special:Statistics Wikimedia Commons - Statistics, viitattu 25.3.2016
 7. wikimedia:Press releases/10M articles Wikipedia Hits Milestone of Ten Million Articles Across 250 Languages, 28.3.2008, viitattu 1.4.2008.
 8. Kuvaajia englanninkielisestä Wikipediasta: "Visits per day ", Wikipedia Statistics, 1.1.2005
 9. List of Wikipedias Wikimedia Meta-Wiki. 14.2.2020. San Francisco: Wikimedia Foundation. Viitattu 18.12.2020. (englanniksi)
 10. Takala, Sami: Keskustelu tacokioskilla kaatoi Wikipedian edeltäjän. Helsingin Sanomat, 15.2.2014. Artikkelin verkkoversio .
 11. Wikipedia:Aikajanatarvitaan parempi lähde
 12. meta:Wikipedia power structure Meta-Wiki, Power Structure, 4.4.2005
 13. Special Report Internet encyclopaedias go head to head, nature.com (englanniksi)
  Wikipedia survives research test, bbc.co.uk (englanniksi)
 14. Wikipedia study 'fatally flawed', news.bbc.co.uk (englanniksi)
  theregister.co.uk Britannica hits back at junk science
  Fatally Flawed – Refuting the recent study on encyclopedic accuracy by the journal Nature corporate.britannica.com (englanniksi)
 15. Andrea Ciffolilli, Phantom authority, self-selective recruitment and retention of members in virtual communities: The case of Wikipedia , First Monday joulukuu 2003.
 16. Ahti Kare: Maailman kollektiivisen tietoperimän tallennus – Wikipedia Helsingin yliopiston Tietojenkäsittelytieteen laitos, 8.4.2006
 17. PART 2: More details of changing editor resistance in Wikipedia 7.8.2009. The Augmented Social Cognition Research Group, Palo Alto Research Center (PARC). Viitattu 30.9.2011. en
 18. Death by Wikipedia: The Kenneth Lay Chronicles, washingtonpost.com (englanniksi)
 19. A false Wikipedia 'biography' usatoday.com (englanniksi)
 20. 22-vuotias huijasi maailmaa – Wikipedian kautta uusisuomi.fi
 21. Larry Sanger, "Why Wikipedia Must Jettison Its Anti-Elitism ", Kuro5hin, 31.12.2004.
 22. Wiki-Watch, en.wiki-watch.de (englanniksi)
 23. Wide World of Wikipedia
 24. "Can Wikipedia Ever Make the Grade?" The Chronicle of Higher Education, Volume 53, Issue 10, Page A31. 27.10.2006 (englanniksi)
 25. Roy Rosenzweig:Can History be Open Source? Wikipedia and the Future of the Past . The Journal of American History 93 (1): 117–146. Kesäkuu 2006 (englanniksi)
 26. Wikipedia syrjii naissukupuolta tiedettyä enemmän, kertoo tutkimus Nyt.fi. Helsingin Sanomat. Viitattu 9.3.2015.
 27. HS Kuukausiliite 6/2006
 28. Tähdet ja Avaruus 5/2006, s. 59
 29. Säilyykö internetin vapaa tietosanakirja vapaana? Yle1 Prisma Studio 8.11.2006
 30. Kari Haakana: Petteri Järvinen kritisoi Wikipediaa tietokone.fi. 24.8.2007. Viitattu 25.8.2007.
 31. Olavi Koistinen: HS selvitti: Näin luotettava Wikipedia on  (Archive.org) web.archive.org. 30.11.2013. Viitattu 30.11.2013.
 32. HS Kuukausiliite 10/2006
 33. Noam Cohen, Wikipedia vs. the Small Screen (englanniksi)
 34. The top 500 sites on the web. alexia.com, viitattu 11.11.2015, (englanniksi)
 35. Pew Internet & American Life Project – Wikipedia users, pewinternet.org (web archive) (englanniksi)
 36. meta:Research:Wikipedia Readership Survey 2011/Results Wikipedia Readership Survey 2011 Results (englanniksi)
 37. afterdawn.com Wikipedia ja Kiinan hakujätti Baidu siirtyivät PHP:stä HipHoppiin Afterdawn.com
 38. meta:Wikimedia servers Wikimedia servers at wikimedia.org
 39. Jason Verge, Wikimedia sites to move to primary data center in Ashburn, Virginia (englanniksi)
 40. Samuli Kotilainen: Wikipedia on liian vaikea – helpotusta luvataan Tietokone.fi. 15.1.2011. Sanoma Magazines Finland. Viitattu 30.9.2011.
 41. meta:Budget Budget] Wikimedia Foundation
 42. MBnet.fi – Uutiset
 43. Poliisi selvittää Wikipedian rahankeräystä Suomessa, yle.fi
 44. meta:Trophy shelf Meta-Wiki - Thropy self (englanniksi)
 45. The Webby Awards 2004, webbyawards.com (web archive) (englanniksi)
 46. Wikipedia, Princess of Asturias Award for International Cooperation 17.6.2015. Princess of Asturias Foundation. Viitattu 11.7.2015. (englanniksi)
 47. Tervonen, Tuukka: Mitä EU linjaa internetistä? Parlamentti äänestää tänään kiistellystä netti­direktiivistä, professori pitää esityksiä ”tavattoman vaikeina ja epäselvinä” HS.fi. 5.7.2018. Viitattu 5.7.2018.

Aiheesta muualla


Kirjallisuutta

Muuta


 


Luokat: Wikipedia | Tietosanakirjat | Yhdysvaltalaiset verkkosivustot
Tiedot vuodesta: 12.06.2021 05:58:23 CEST

Lähde: Wikipedia (Tekijät [Historia])    Lisenssi: CC-BY-SA-3.0

Muutokset: Kaikki kuvat ja suurin osa niihin liittyvistä sisustuselementeistä poistettiin. Jotkut kuvakkeet korvattiin FontAwesome-kuvakkeilla. Jotkut mallit poistettiin (kuten ”artikkeli tarvitsee laajennusta”) tai osoitettiin (kuten ”viittaukset”). CSS-luokat joko poistettiin tai yhdenmukaistettiin.
Wikipediakohtaiset linkit, jotka eivät johda artikkeliin tai luokkaan (kuten ”Punaiset linkit”, “linkit muokkaussivulle”, “linkit portaaliin”) poistettiin. Jokaisella ulkoisella linkillä on lisäksi FontAwesome-kuvake. Joidenkin pienten suunnittelumuutosten lisäksi media-säilö, kartat, navigointiruudut, puhutut versiot ja geomikroformaatit poistettiin.

Huomaa: Koska annettu sisältö otetaan automaattisesti Wikipediasta tiettynä ajankohtana, manuaalinen tarkistaminen oli eikä ole mahdollista. Siksi LinkFang.org ei takaa hankitun sisällön paikkansapitävyyttä ja todellisuutta. Jos tiedossa on tällä hetkellä vääriä tietoja tai siinä on virheellinen näyttö, ota rohkeasti yhteyttä ota meihin yhteyttä: sähköposti.
Katso myös: Valmistusmerkintä & Tietosuojakäytäntö.