Vaasan yliopisto


Vaasan yliopisto
Vaasan kauppakorkeakoulu
Vaasan korkeakoulu
lat. Universitas Wasaensis
engl. University of Vaasa
Perustettu 1968
Tyyppi Julkinen
Rehtori Jari Kuusisto
Henkilökunta 465 (2016)[1]
Opiskelijoita 4 967 (2016)
Jatko-opiskelijoita 384 (2016)
Sijainti Vaasa, Suomi
Osoite Wolffintie 34, 65200 Vaasa (käyntiosoite)
Sivusto https://www.univaasa.fi/

Vaasan yliopisto on liiketoimintaorientoitunut monialainen tiedeyliopisto Vaasassa. Yliopiston strategiset painoalat ovat johtaminen ja muutos, energia ja kestävä kehitys sekä rahoitus ja taloudellinen päätöksenteko[2]. Opiskelijoita on noin 5 000, ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita yli 300. Tammikuusta 2017 lähtien rehtorina on ollut Jari Kuusisto[3].

Sisällysluettelo

Historia


Vaasan yliopisto on perustettu vuonna 1966 nimellä Vaasan kauppakorkeakoulu. Vuonna 1980 nimi muutettiin Vaasan korkeakouluksi. Toiminnan edelleen laajetessa otettiin vuonna 1992 käyttöön nykyinen nimi Vaasan yliopisto.

Vaasan yliopistossa on järjestetty viisi tohtoripromootiota. Ensimmäinen promootio järjestettiin vuonna 1988, toinen 1998, kolmas 2006, neljäs vuonna 2011 ja viides yliopiston juhlavuonna 2018. Kunniatohtoreiksi on promovoitu muun muassa professori Bengt Holmström, yliasiamies Esko Aho, arkkipiispa John Vikström, kauppaneuvos Eero Lehti, puheenjohtaja Jorma Ollila, terveystieteiden tohtori Paula Risikko ja pääjohtaja Timo Ritakallio.

Yliopiston vuosikymmenet

Yksiköt


Akateemiset yksiköt

Yliopistoon valitaan vuosittain n. 700 uutta opiskelijaa. Yliopiston rakenne uudistui 1.1.2018. Aiempien tiedekuntien sijaan Vaasan yliopistossa on nykyisin neljä akateemista yksikköä: Johtamisen yksikkö, Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö sekä Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö.[4]

Erillislaitokset

Täydennyskoulutusta tarjoaa Levón-instituutti[5], joka myös vastaa Vaasan yliopiston avoimen yliopiston tarjonnasta. Vuonna 2018 toimintansa aloittanut Kielikeskus Linginno on erikoistunut monipuoliseen kielten ja viestinnän opetukseen. Tiedekirjasto Tritonia on yliopiston, Vaasan ammattikorkeakoulun, Yrkeshögskolan Novian sekä Åbo Akademin Vaasan ja Pietarsaaren yksiköiden yhteinen kirjasto. Siellä toimii myös opetusmenetelmiä kehittävä ja niihin kouluttava oppimiskeskus.[6]

Tutkimus


Vaasan yliopisto määrittelee itsensä liiketoimintaorientoituneeksi ja kansainväliseksi monitieteiseksi yliopistoksi, jonka painopistealueita ovat johtaminen ja muutos, energia ja kestävä kehitys sekä rahoitus ja taloudellinen päätöksenteko. Tutkimuksen kautta yliopisto haluaa tuottaa tieteellisesti korkeatasoista uutta tietoa, joista on hyötyä yhteiskunnalle ja liike-elämälle.[7][8]

Kampusalue


Yliopisto sijaitsee merenrantakampuksella Palosaarella. Kampuksella yhdistyvät avara merellinen rantamaisema, moderni arkkitehtuuri ja perinteinen tehdasmiljöö – osa yliopiston tiedekunnista ja laitoksista toimii vanhan puuvillatehtaan uudistetuissa tiloissa. Yliopiston uudet rakennukset ovat suunnitelleet arkkitehdit Käpy ja Simo Paavilainen.[9]

Entisen Vaasan puuvillatehtaan länsipäädyn neljä kerrosta ovat yliopiston käytössä. Tämän Fabriikiksi nimetyn rakennuksen peruskorjaus valmistui vuoden 2008 syyskuussa.[10]

Hallinto


Yliopistokollegio

Vaasan yliopiston korkein valvoja on yliopistokollegio. Vaasan yliopiston yliopistokollegio on 15-jäseninen toimielin, jotka edustavat professoreita, muita opettajia, tutkijoita, muuta henkilökuntaa sekä opiskelijoita.[11]

Hallitus

Yliopiston ylin päättävä elin on yhdeksänjäseninen hallitus, joista neljä edustaa yliopistoyhteisöä ja viisi on sen ulkopuolelta. Hallituksen valitsee vaaleilla valittu yliopistokollegio. [12][13][14]

Hallituksen kokoonpano 2018–2021

Hallituksen toimikausi on nelivuotinen. Opiskelijan osalta toimikausi on kaksivuotinen, jonka jälkeen suoritetaan opiskelijajäsenen uudelleenvalinta.

Rehtorit ja johtoryhmä

Yliopiston käytännön toimintaa johtaa hallituksen valitsema rehtori, joka vastaa yliopiston tehtävien tuloksellisuudesta, taloudellista ja tehokkaasta hoitamisesta.[15] Rehtorin tukena tehtävässä on johtoryhmä.[16] Vararehtori toimii rehtorin sijaisena ja edustaa yliopistoa tutkimuksen ja opetuksen verkostoissa.[17]

Rehtorit
Tryggve Saxén 1968–1970
Mauri Palomäki 1970–1987
Ilkka Virtanen 1987–1994
Ari Salminen 1994–1998
Matti Jakobsson 1998[18]–2014
Suvi Ronkainen 2015–2017[19][3]
Jari Kuusisto 2015–2020
(viransijainen kesäkuu 2015 – tammikuu 2017)[3]

Kunniatohtorit


Kunniatohtorit vuoden 1988 promootiossa

1988 promootio
Filosofian kunniatohtori lehtori Heribert Picht, Kööpenhamina
Hallintotieteiden kunniatohtori kansliapäällikkö Jaakko Numminen, Helsinki
Kauppatieteiden kunniatohtori professori George Foster, Stanford
Kauppatieteiden kunniatohtori professori Bengt Holmström, Yale
Kauppatieteiden kunniatohtori pääjohtaja Jaakko Lassila, Helsinki
Kauppatieteiden kunniatohtori professori Mauri Palomäki, Vaasa
Kauppatieteiden kunniatohtori kouluneuvos Martti Ulkuniemi, Vaasa

Kunniatohtorit vuoden 1998 promootiossa

1998 promootio
Hallintotieteellinen tiedekunta professori Brainard Guy Peters
Hallintotieteellinen tiedekunta pääjohtaja Vappu Taipale
Humanistinen tiedekunta professori Joaquim Arnau
Humanistinen tiedekunta professori Hartwig Kalverkämper
Kauppatieteellinen tiedekunta professori Jean-François Hennart
Kauppatieteellinen tiedekunta konsernijohtaja Matti Ilmari
Kauppatieteellinen tiedekunta professori Baruch Lev
Kauppatieteellinen tiedekunta vuorineuvos Matti Sundberg

Kunniatohtorit vuoden 2006 promootiossa

2006 promootio
Hallintotieteellinen tiedekunta yliasiamies Esko Aho
Hallintotieteellinen tiedekunta professori Christopher Pollitt
Hallintotieteellinen tiedekunta alivaltiosihteeri Juhani Turunen
Humanistinen tiedekunta professori Pirkko Nuolijärvi
Humanistinen tiedekunta professori emeritus Sauli Takala
Humanistinen tiedekunta arkkipiispa emeritus John Vikström
Kauppatieteellinen tiedekunta professori Chris Brewster
Kauppatieteellinen tiedekunta kauppaneuvos Eero Lehti
Kauppatieteellinen tiedekunta professori Robert W. Scapens
Teknillinen tiedekunta professori emeritus Pentti Malaska
Teknillinen tiedekunta professori Dušan Malindžák, Slovakia
Teknillinen tiedekunta toimitusjohtaja (eläkkeellä) Heikki Miilumäki

Kunniatohtorit vuoden 2011 promootiossa

Neljännessä promootiossa promovoitujen 43 yliopistossa väitelleen tohtorin lisäksi kunniatohtoreiksi vihittiin seuraavat kunniatohtorit.

2011 promootio
Filosofinen tiedekunta professori György Jenei, Unkari
Filosofinen tiedekunta professori emerita Merrill Swain, Kanada
Filosofinen tiedekunta ministeri Paula Risikko
Kauppatieteellinen tiedekunta professori Eva Liljeblom
Kauppatieteellinen tiedekunta professori Klaus G.Grunert, Tanska
Kauppatieteellinen tiedekunta hallituksen puheenjohtaja Jorma Ollila
Kauppatieteellinen tiedekunta johtaja Jouko Havunen
Teknillinen tiedekunta professori Paul Geladi, Ruotsi
Teknillinen tiedekunta professori emeritus Pertti Järvinen
Teknillinen tiedekunta toimitusjohtaja (eläkkeellä) Mikko Niinivaara


Kunniatohtorit vuoden 2018 promootiossa

2018 promootio
Humanistiset tieteet professori Jan Engberg, Tanska
Hallintotieteet Leena Niemistö
Kauppatieteet professori Pervez Ghauri, Britannia
Kauppatieteet professori Eric von Hippel, Yhdysvallat
Kauppatieteet professori Annamaria Lusardi, Yhdysvallat
Kauppatieteet pääjohtaja Timo Ritakallio
Teknilliset tieteet johtaja Vesa Laisi
Teknilliset tieteet apulaisjohtaja Clare Lavelle, Britannia
Teknilliset tieteet johtaja Sirinnapa (Mui) Saranwong, Singapore

[20][21][22][23]

Lähteet


 1. https://www.univaasa.fi/fi/about/facts/
 2. Vaasan yliopisto: Vaasan yliopiston tavoitteet ja painoalat www.uva.fi. 27.1.2012. Viitattu 21.6.2017.
 3. a b c Jari Kuusisto jatkaa Vaasan yliopiston rehtorina
 4. Uutiset: Vaasan yliopistolle uusi organisaatiorakenne www.uva.fi. 1.1.2018. Viitattu 22.1.2018.
 5. http://www.uva.fi/fi/about/organisation/institutions/levon/continuing/
 6. http://www.uva.fi/fi/about/organisation/institutions/tritonia/
 7. http://www.uva.fi/fi/about/vision/http://www.uva.fi/fi/about/vision/
 8. http://www.uva.fi/fi/about/
 9. http://www.uva.fi/fi/about/campus/
 10. http://issuu.com/universityofvaasa/docs/tilaesite_v8_painovalmis_final
 11. http://www.uva.fi/fi/about/organisation/collegium/
 12. http://www.uva.fi/fi/about/organisation/board/
 13. Markku Stenborg ja Hannes Torppa Vaasan yliopiston hallituksen uusiksi jäseniksi - ePressi www.epressi.com. 15.11.2019. Viitattu 11.10.2020.
 14. Sami Vähämaa Vaasan yliopiston hallitukseen - ePressi www.epressi.com. 22.4.2020. Viitattu 11.10.2020.
 15. http://www.uva.fi/fi/about/organisation/rector/
 16. http://www.uva.fi/fi/about/organisation/
 17. http://www.uva.fi/fi/about/organisation/vicerector/
 18. http://www.uva.fi/fi/about/history/
 19. Siirilä, Merja: Vaasan yliopiston rehtoriksi Suvi Ronkainen Yle. 29.9.2014. Viitattu 29.9.2014.
 20. http://old-www.uwasa.fi/ystavat/kunniatohtorit/
 21. http://www.uva.fi/fi/news/tohtoripromootio_on_osallistujilleen_hauska_juhla_ja_pitkan_uurastuksen_paatos/
 22. http://www.uva.fi/fi/news/yliopisto_myontaa_kymmenen_kunniatohtorin_arvoa_promootiossaan_26--28-5/
 23. <https://www.univaasa.fi/fi/news/kunniatohtorit_2018/>

Kirjallisuutta


Aiheesta muuallaLuokat: Vaasan yliopisto
Tiedot vuodesta: 29.11.2020 11:00:04 CET

Lähde: Wikipedia (Tekijät [Historia])    Lisenssi: CC-BY-SA-3.0

Muutokset: Kaikki kuvat ja suurin osa niihin liittyvistä sisustuselementeistä poistettiin. Jotkut kuvakkeet korvattiin FontAwesome-kuvakkeilla. Jotkut mallit poistettiin (kuten ”artikkeli tarvitsee laajennusta”) tai osoitettiin (kuten ”viittaukset”). CSS-luokat joko poistettiin tai yhdenmukaistettiin.
Wikipediakohtaiset linkit, jotka eivät johda artikkeliin tai luokkaan (kuten ”Punaiset linkit”, “linkit muokkaussivulle”, “linkit portaaliin”) poistettiin. Jokaisella ulkoisella linkillä on lisäksi FontAwesome-kuvake. Joidenkin pienten suunnittelumuutosten lisäksi media-säilö, kartat, navigointiruudut, puhutut versiot ja geomikroformaatit poistettiin.

Huomaa: Koska annettu sisältö otetaan automaattisesti Wikipediasta tiettynä ajankohtana, manuaalinen tarkistaminen oli eikä ole mahdollista. Siksi LinkFang.org ei takaa hankitun sisällön paikkansapitävyyttä ja todellisuutta. Jos tiedossa on tällä hetkellä vääriä tietoja tai siinä on virheellinen näyttö, ota rohkeasti yhteyttä ota meihin yhteyttä: sähköposti.
Katso myös: Valmistusmerkintä & Tietosuojakäytäntö.