Tietohallintopäällikkö


Tietohallintopäällikkö (IT Manager) on termi jota käytetään yrityksissä kuvaamaan IT-osaston johtajaa organisaatiossa. Tietohallintopäällikkö yleensä raportoi toiminnastaan taloushallinnolle sekä toimitusjohtajalle.

Tietohallintopäällikön aseman tärkeys on korostunut tietotekniikan tarpeellisuuden noustessa yrityksissä. Tietohallintopäällikkö voi olla johtoryhmän jäsen, mutta järjestely on usein yrityskohtaista.

Tietohallintopäällikön tehtävään ei ole erityisiä koulutusvaatimuksia. Jokaisella alalla työskentelevällä on omat erikoisosaamisalansa, joita voi täydentää tutkinnot ja opinnot tietotekniikan alalta. Tietohallintopäälliköt ovat yleensä teknisen sekä taloushallinnon koulutustaustan omaavia henkilöitä. Johtajuustaidot, markkinointikyvyt sekä strategiset kyvyt saattavat ajaa teknisen ammattitaidon edelle työtehtävässä. Tietohallintopäälliköitä voidaan nimetä tehtävään myös hallinnolliselta puolelta, jolloin korostuvat esimerkiksi henkilön projektinhallintataidot.

Tietohallintopäälliköiden asema on korostunut valtionhallinnossa ja kunnallisella puolella. Epäonnistuneet IT-projektit ovat tuoneet tarpeettomia kustannuksia, joita yritetään karsia palkkaamalla ammattitaitoista henkilöstöä valvomaan projekteja.

Tietohallintopäällikön työnkuva on usein lähellä tai vastaava teknisen johtajan toimenkuvaa. Mikäli organisaatiosta löytyy molemmat, tietohallintopäällikkö yleensä vastaa käytäntöjen ja prosessien kuvaamisesta tiedon hallinnassa, kun tekninen johtaja taas vastaa alla olevasta infrastruktuurista.

Tietohallintopäällikkö kuvaa henkilön työtehtävää, joka on vastuussa koko yrityksen laajuisista viestintä- ja tietojärjestelmistä. Tietotekniikan tullessa aina merkittävämmäksi osaksi yritysten toimintaa, Tietohallintopäällikön rooli on lähes avainasemassa strategiaa luodessa. Suuremmissa organisaatioissa tietohallintopäällikkö delegoi työtehtäviä järjestelmäasiantuntijoille, joiden osaamisaluetta tehtävät ovat. Tietohallintopäällikkö yleensä suunnittelee teknisen strategian, jota yritys tarvitsee saavuttaakseen tehokkaan liiketoimintaympäristön, ja toteuttaa sen budjetin rajoissa. Tietohallintopäällikkö analysoi ja kehittää liiketoimintaa etsimällä uusia työkaluja sekä parantamalla olemassa olevia prosesseja kehittäen yrityksen verkostoa ja infrastruktuuria.


Luokat: Teknisen alan ammatit
Tiedot vuodesta: 30.11.2020 10:48:58 CET

Lähde: Wikipedia (Tekijät [Historia])    Lisenssi: CC-BY-SA-3.0

Muutokset: Kaikki kuvat ja suurin osa niihin liittyvistä sisustuselementeistä poistettiin. Jotkut kuvakkeet korvattiin FontAwesome-kuvakkeilla. Jotkut mallit poistettiin (kuten ”artikkeli tarvitsee laajennusta”) tai osoitettiin (kuten ”viittaukset”). CSS-luokat joko poistettiin tai yhdenmukaistettiin.
Wikipediakohtaiset linkit, jotka eivät johda artikkeliin tai luokkaan (kuten ”Punaiset linkit”, “linkit muokkaussivulle”, “linkit portaaliin”) poistettiin. Jokaisella ulkoisella linkillä on lisäksi FontAwesome-kuvake. Joidenkin pienten suunnittelumuutosten lisäksi media-säilö, kartat, navigointiruudut, puhutut versiot ja geomikroformaatit poistettiin.

Huomaa: Koska annettu sisältö otetaan automaattisesti Wikipediasta tiettynä ajankohtana, manuaalinen tarkistaminen oli eikä ole mahdollista. Siksi LinkFang.org ei takaa hankitun sisällön paikkansapitävyyttä ja todellisuutta. Jos tiedossa on tällä hetkellä vääriä tietoja tai siinä on virheellinen näyttö, ota rohkeasti yhteyttä ota meihin yhteyttä: sähköposti.
Katso myös: Valmistusmerkintä & Tietosuojakäytäntö.