Portugalin kieli


Portugalin kieli
Oma nimi língua portuguesa
Muu nimi portugali (portuguesa)
Tiedot
Alue Afrikka, Etelä-Amerikka, Oseania, Eurooppa, Aasia
Virallinen kieli  Portugali
 Brasilia
 Angola
 Mosambik
 Guinea-Bissau
 Itä-Timor
 Kap Verde
 São Tomé ja Príncipe
 Päiväntasaajan Guinea[1]
 Macao
Euroopan unioni
Puhujia noin 218–230 miljoonaa
Sija 5-7
Kirjaimisto latinalainen
Kielenhuolto Brasilian kirjallisuuden akatemia[2] (Brasilia)
Academia das Ciências de Lisboa (Portugali)[3]
Kielitieteellinen luokitus
Kielikunta indoeurooppalaiset kielet
Kieliryhmä itaaliset kielet
romaaniset kielet
iberoromaaniset kielet
Kielikoodit
ISO 639-1 pt
ISO 639-2 por
ISO 639-3 por
Ohje

Portugalin kieli (língua portuguesa) on romaaninen kieli, joka syntyi Portugalissa ja Galiciassa ja on nykyään pääkielenä myös muun muassa Angolassa, Brasiliassa, Mosambikissa, Kap Verdellä sekä useissa muissa Afrikan ja Aasian valtioissa. Portugalia käytetään myös toisena kielenä useissa muissa maissa.[4]

Portugali on puhujamääränsä perusteella maailman kuudenneksi suurin kieli. Sillä on yli 200 miljoonaa puhujaa, joista suurin osa asuu Portugalissa ja Brasiliassa. Portugali on äidinkielenä puhutuin kieli Etelä-Amerikassa (monissa espanjankielisissä maissa kuten Perussa, Paraguayssa ja Boliviassa on yhä merkittäviä alkuperäiskieliä puhuvia vähemmistöjä). Portugalin kieli levisi maailmalle siirtomaa-ajalla. Siirtomaa-ajalla portugalin kielestä kehittyi useita kreoleja erityisesti Karibialla, Afrikassa ja Aasiassa.

Sisällysluettelo

Historia


Portugali kehittyi Iberian niemimaalla latinan kielestä, jonka roomalaiset toivat sinne ennen ajanlaskun alkua. Roomalaisia edeltävistä kielistä on portugalissa säilynyt jonkin verran sanastoa, esimerkiksi "esquerdo" (vasen) ja "sapo" (sammakko).

700-luvulla maurit valloittivat suurimman osan Iberian niemimaata, ja alueen kieliin jäi arabialaisperäisiä sanoja kun maurit karkotettiin 1200-luvulla. Portugalissa arvioidaan olevan noin 1000 arabialaisperäistä sanaa, esimerkiksi azeite (oliiviöljy) ja oxalá (kunpa). Kaikki al- ja onde-alkuiset sanat ovat peräisin arabiasta, erityisesti paikannimissä, esim. Algarve ja Albufeira.[5]

Vanhimmat säilyneet todisteet muinaisesta galego-portugalin kielestä ovat löytyneet 800-luvulta peräisin olevista dokumenteista. Verbimorfologia sisälsi jo noihin aikoihin muun muassa persoonallisen infinitiivin, joka on yksi portugalia (ja galegoa) sen sisarkielistä erottava tekijä. 1300-luvulla galego ja portugali alkoivat erottautua toisistaan ja nykyportugalin muotoutuminen käynnistyi. Löytöretkien myötä portugalin kieli levisi ympäri maailmaa, merkittävimpänä Brasiliaan.

Vanhan portugalin kielen aikakauden katsotaan loppuneen noin 1500-luvulla, jolloin nykyportugali kehittyi. Renessanssin aikakaudella latinalais- ja kreikkalaisperäisten lainasanojen käyttö yleistyi. 1500-luvulla portugalista oli tullut lingua franca useissa Aasian ja Afrikan maissa.

Vuonna 1603 kirjoitettiin Nippo Jisho -niminen japani-portugali-sanakirja. Se sisältää 32 293 hakusanaa.

Vuonna 1996 perustettiin Portugalinkielisten maiden yhteisö (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP), johon kuuluu kahdeksan valtiota.

Johdetut kielet


1500-luvulla portugalista kehittyi useita pidgineitä. Monista niistä tuli tulevien sukupolvien edustajien äidinkieliä. Nykyään portugaliin pohjautuvia kreoleja puhuu äidinkielenään maailmanlaajuisesti yli kolme miljoonaa ihmistä.

Portugalista on myös lainattu sanoja useisiin kieliin, kuten japaniin, indonesiaan, malaijiin, tetumiin ja swahiliin.

Luokitus ja sukulaiskielet


Portugali kuuluu indoeurooppalaisen kielikunnan romaaniseen kieliryhmään. Portugalin läheisimpiä sukulaiskieliä ovat galego sekä ladino (juutalaisespanja) ja espanja. Portugalin etäisimpänä sukulaiskielenä romaanisen kieliryhmän jäsenistä pidetään romanian kieltä.

Portugalin, galegon, ladinon ja espanjan puhujat voivat yleensä ymmärtää toisiaan jonkin verran.

Maantieteellinen sijoittuminen


Pääosa portugalin puhujista asuu Portugalissa ja Brasiliassa. Portugalia käytetään ensisijaisena kielenä Portugalissa, Brasiliassa, Angolassa, Mosambikissa ja São Tomé ja Príncipessä. Portugali on myös yksi virallisista kielistä Itä-Timorissa, Macaossa, Päiväntasaajan Guineassa[6] ja Guinea-Bissaussa. Portugalia puhutaan laajalti myös Andorrassa, Luxemburgissa, Namibiassa ja Paraguayssa, joissa sillä ei kuitenkaan ole virallista asemaa. Portugaliin pohjautuvia kreoleja puhutaan ensisijaisina kielinä Kap Verdellä ja osassa Guinea-Bissauta.

Murteet


Portugalin päämurteina pidetään euroopanportugalia ja brasilianportugalia jotka ovat keskenään ymmärettäviä. Lisäksi Afrikassa ja Aasiassa on käytössä useita pienempiä murteita, muun muassa angolan portugali. Myös euroopanportugali ja brasilianportugali jakautuvat pienempiin murteisiin. Afrikassa käytettävät murteet ovat lähempänä euroopan- kuin brasilianportugalia. Euroopan- ja brasilianportugalilla on eroja ääntämisessä, sanojen oikeinkirjoituksessa ja kieliopissa.

Oikeinkirjoitusuudistukset


1900-luvun alkuun asti portugalin oikeinkirjoitus noudatti pääasiassa sanojen oletettua kreikan- ja latinakielistä etymologiaa. (Käytetään vähättelevää termiä pseudo-etimológica).

Vuoden 1911 Portugalin vallankumouksen jälkeen tehtiin laajamittainen oikeinkirjoitusuudistus, joka toi kirjoitettua kieltä lähemmäs puhekieltä. Kaikki kreikkalaisperäiset diftongit poistettiin, kaksoiskonsonantteja karsittiin ja y korvattiin i:llä kaikissa sanoissa. Esim. phosphoro → fósforo, estylo → estilo, prompto → pronto, psalmo → salmo.

Uudistus tehtiin kuitenkin neuvottelematta Brasilian kanssa, jossa vanha oikeinkirjoitus jäi käyttöön. Ajan myötä Lissabonin ja Brasilian akatemiat saivat neuvoteltua yhteisen oikeinkirjoituksen molemmissa maissa. Ensimmäinen tällainen sopimus tehtiin 1931, jota vuoden 1945 sopimus täydensi. Vuosina 1971 Brasiliassa ja 1973 Portugalissa tehdyt tarkkeita koskevat uudistukset poistivat noin 70 % oikeinkirjoituksen eroavaisuuksista.

Vuoden 1990 Acordo Ortográfico muutti oikeinkirjoitusta 1,6 %:ssä Euroopan portugalin sanoissa (Academia das Ciências de Lisboan 110 000 sanan sanakirjasta) ja 0,5 % Brasilian portugalin sanoista.

Uudistus siirsi kieltä enemmän foneettiseen suuntaan, kun useista sanoista pudotettiin ääntymättömiä konsonantteja. (esim. direcção → direção, "suunta", óptimo → ótimo, "erinomainen") Samassa yhteydessä kieleen otettiin virallisesti käyttöön kirjaimet k, w ja y.[7]

Uudistus on moitittu joistain epäloogisuuksista. Esim. maan nimi Egito (Egypti) kirjoitetaan ilman p:tä (aiemmin Egipto), mutta adjektiivi egípcio p:llä.

Uusi oikeinkirjoitus otettiin käyttöön Brasiliassa 1.1.2009. Portugalissa siitä säädettiin laki 21.7.2008 kuuden vuoden siirtymäajalla.

Äännejärjestelmä ja ääntämys


Tässä kuvaillaan Portugalissa puhutun portugalin lausumista, Brasiliassa ja muualla ääntämys poikkeaa jonkin verran tässä esitetystä.

Portugalin kielessä on 36 foneemia, joista 14 on vokaaleja (5 nasaaleja), 2 puolivokaaleja ja 20 konsonantteja. Portugalin kieli muistuttaa espanjaa varsinkin kirjoitusasultaan, mutta lausumisessa on suurempia eroja.

Vokaalit


Taulukko portugalin vokaaleista. Oheisesta taulukosta ilmenevät foneemien suhteelliset arvot.

Vokaalit voivat ääntyä monilla eri tavoin, mutta oheiset säännöt ovat yleisiä nyrkkisääntöjä. Sirkumfleksi merkitsee suljettua äännettä.

A ääntyy painollisessa tavussa kuten suomen a, painottomassa heikkona vokaalina, kuin a englannin sanassa about.
E ääntyy painollisessa tavussa kuin suomen e, painottomassa heikkona laveana takavokaalina. Brasiliassa painoton e ääntyy usein kuin suomen i.
I ääntyy kuin suomen i. Tavun alussa vokaalin edessä i on puolivokaalinen kuten suomen j.
O ääntyy painollisessa tavussa kuin suomen o, painottomassa kuin suomen j.
U ääntyy kuin suomen u.

Tilde (til) (ã, õ) vokaalin päällä merkitsee vokaalin nasalisoitumista ja painollisuutta. Vokaali nasalisoituu myös sananloppuisen m:n edellä.

Konsonantit

Konsonantit ja puolivokaalit. Oheisesta taulukosta ilmenevät konsonantti- ja puolivokaalifoneemien suhteelliset arvot.
bilabiaalit labiodentaalit dentaalit / alveolaarit postalveolaarit palataalit velaarit uvulaarit
soinnittomat klusiilit p t k
soinnilliset klusiilit b d g
soinnittomat frikatiivit f s ʃ
soinnilliset frikatiivit v z ʒ
nasaalit m n ɲ
lateraalit l / ɫ (vel.) ʎ
tremulantit r ʀ
puolivokaalit w j

B ääntyy kuin suomen b, Portugalissa vokaalien välissä frikatiivina [β] kuten espanjassa
C ääntyy

CH ääntyy [ʃ]
Ç ääntyy aina kuin suomen s
D ääntyy muutoin kuin suomen D, paitsi vokaalien välissä Portugalissa frikatiivina [ð], kuin englannin sanassa this, Brasiliassa [d͡ʒ] i:n ja painottoman e:n edellä
F ääntyy aina kuin suomen f
G ääntyy

H ei äänny. Se kuitenkin muuttaa sitä edeltävän C:n sibilantiksi š ja liudentaa sitä edeltävän n:n
J ääntyy aina soinnillisena ž-äänteenä [ʒ] (vrt. ranskan j)
K esiintyy vain lainasanoissa, ja ääntyy aina k
L ääntyy kuin suomen l, usein kuitenkin velarisoituneena (kurkun takaa) kuten useissa englannin murteissa. Tavunloppuisena :L ääntyy varsinkin Brasiliassa kuin u.
LH ääntyy palataalisena lateraalina [ʎ], kuin ll joissakin espanjan murteissa tai kuin italian gli
M ääntyy kuin suomen m
N ääntyy kuin suomen n
NH ääntyy palataalisena nasaalina [ɲ], kuin espanjan ñ tai ranskan gn
P ääntyy kuin suomen p
Q ääntyy

R ääntyy sananalkuisena ja konsonanttien /n l z ʒ/ jälkeen täryäänteenä, Pohjois-Portugalissa kuin Suomen r, muissa Portugalin murteissa uvulaarisena, joko soinnillisena frikatiivina [ʁ] tai täryäänteenä [ʀ], Brasiliassa soinnittomana frikatiivina [x], [χ] tai kuin suomen h. Muutoin se ääntyy lyhyenä napausäänteenä [ɾ]
RR ääntyy kuin sananalkuinen r
S ääntyy

SS ääntyy vokaalien välissä lyhyenä s:n
T ääntyy kuin suomen t, Painottomassa tavussa t ääntyy Brasiliassa e:n ja i:n edellä usein affrikaattana [t͡ʃ]
V frikatiivina [v], kuin englannissa
W esiintyy vain lainasanoissa ja ääntyy v:nä
X ääntyy yleensä š, joskus myös ks, s tai z
z ääntyy soinnillisena s-äänteenä (vrt. englannin z), sanan lopussa Portugalissa suhuäänteenä [ʃ]

Kielioppi


Portugalin kielioppi on melko samanlainen kuin muiden romaanisten kielten. Sanajärjestys on yleensä subjekti-predikaatti-objekti.

Adjektiivit

Portugalin adjektiivit taipuvat pääsanansa mukaan suvussa ja luvussa. Adjektiivin paikka on tavallisesti pääsanansa jäljessä.

Substantiivit

Portugalin substantiiveilla on kaksi sukua, maskuliini ja feminiini. Näitä vastaavat artikkelit um ja uma epämääräisessä ja o ja a määräisessä muodossa. Määräiset artikkelit monikossa ovat os ja as. Kuten muissakin romaanisissa kielissä, myös portugalissa käytetään maskuliinin monikkomuotoa ryhmästä, jossa on sekä maskuliini- että feminiinisukuisia.

Verbit

Portugalin kieliopin vaikein osuus on verbioppi. Verbit taipuvat indikatiivissa kahdeksassa aikamuodossa, jotka ovat:

 1. futuuri (futuro)
 2. yhdistetty futuuri (futuro composto)
 3. preesens (presente)
 4. imperfekti (pretérito imperfeito)
 5. yksinkertainen perfekti (tai preteriti) (pretérito perfeito simples)
 6. yhdistetty perfekti (pretérito perfeito composto)
 7. pluskvamperfekti (pretérito mais-que-perfeito), jonka tavallinen muoto on ter-apuverbin avulla muodostettu yhdistetty pluskvamperfekti (pretérito mais-que-perfeito composto), mutta kirjakielessä käytetään myös ilman apuverbiä toimivaa yksinkertaista pluskvamperfektiä (pretérito mais-que-perfeito simples).

Tapaluokkia ovat lisäksi konditionaali (condicional), jonka aikamuodot tosin usein luetaan indikatiiviin kuuluviksi, konjunktiivi (conjuntivo) ja imperatiivi (imperativo), tosin vain myönteisenä toiselle persoonalle, muulloin imperatiivina käytetään konjunktiivia. Konjunktiivilla on erillinen taivutus kolmessa aikamuodossa (tämän lisäksi ovat yhdistetyt aikamuodot):

 1. preesensissä (presente do conjuntivo)
 2. imperfektissä (pretérito imperfeito do conjuntivo)
 3. futuurissa (futuro do conjuntivo).

Lisäksi käytössä ovat gerundi, partisiippi sekä persoonallinen infinitiivi (infinitivo pessoal), jollaista ei ole monessakaan muussa kielessä. Persoonallinen infinitiivi ilmaisee tekijän, mikä mahdollistaa infinitiivin käytön monissa tapauksissa, joissa useimmissa romaanisissa kielissä voitaisiin käyttää ainoastaan sivulausetta.

Kielinäyte


»Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade.»

Suomeksi:
»Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä.»

(YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 1. artikla) [8]

Lähteet


 1. Country Profile: Equatorial Guinea United States Department of State. Viitattu 18.12.2011.
 2. academia.org.br Academia Brasileira de Letras. Viitattu 3.3.2012.
 3. acad-ciencias.pt Academia das Ciências de Lisboa, Classe de Letras. Viitattu 3.3.2012.
 4. Fascinating Facts About the Portuguese Language viitattu 11.9.2018
 5. Ervi, Heli & Ervi, Heikki: Portugali: Löytöretkeilijäin maa, s. 19. Helsinki: Tammi, 2001.
 6. Formação de professores e programas televisivos introduzem português na Guiné-Equatorial
 7. http://www.telegraph.co.uk/expat/expatnews/7344925/Spelling-reform-causes-Portuguese-headaches.html
 8. Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusvaltuutetun toimisto

Aiheesta muualla


Wikimedia Commonsissa on kuvia tai muita tiedostoja aiheesta Portugalin kieli.
Portugalinkielinen Wikipedia, vapaa tietosanakirja

Luokat: Portugalin kieli | Romaaniset kielet
Tiedot vuodesta: 29.11.2020 10:56:39 CET

Lähde: Wikipedia (Tekijät [Historia])    Lisenssi: CC-BY-SA-3.0

Muutokset: Kaikki kuvat ja suurin osa niihin liittyvistä sisustuselementeistä poistettiin. Jotkut kuvakkeet korvattiin FontAwesome-kuvakkeilla. Jotkut mallit poistettiin (kuten ”artikkeli tarvitsee laajennusta”) tai osoitettiin (kuten ”viittaukset”). CSS-luokat joko poistettiin tai yhdenmukaistettiin.
Wikipediakohtaiset linkit, jotka eivät johda artikkeliin tai luokkaan (kuten ”Punaiset linkit”, “linkit muokkaussivulle”, “linkit portaaliin”) poistettiin. Jokaisella ulkoisella linkillä on lisäksi FontAwesome-kuvake. Joidenkin pienten suunnittelumuutosten lisäksi media-säilö, kartat, navigointiruudut, puhutut versiot ja geomikroformaatit poistettiin.

Huomaa: Koska annettu sisältö otetaan automaattisesti Wikipediasta tiettynä ajankohtana, manuaalinen tarkistaminen oli eikä ole mahdollista. Siksi LinkFang.org ei takaa hankitun sisällön paikkansapitävyyttä ja todellisuutta. Jos tiedossa on tällä hetkellä vääriä tietoja tai siinä on virheellinen näyttö, ota rohkeasti yhteyttä ota meihin yhteyttä: sähköposti.
Katso myös: Valmistusmerkintä & Tietosuojakäytäntö.