Kunnanhallituksen puheenjohtaja


Kunnanhallituksen puheenjohtaja, itseänsä kaupungiksi kutsuvissa kunnissa kaupunginhallituksen puheenjohtaja, on kunnanvaltuuston hallituksen puheenjohtaja. (Tehtävä on siis eri asia kuin kunnanvaltuuston puheenjohtaja.) Se on kuntalakiin perustuva tehtävä, johon valitaan pääsääntöisesti kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hän on luottamushenkilö, mutta voi toimia joko pelkästään luottamustoimena tai osapäiväisenä tai kokopäiväisenä. Kuntien organisaatiot sekä toimintakulttuurit ja käytännöt vaihtelevat suurestikin, joten puheenjohtajan tehtävistä määräävät pääsääntöisesti kunnat omissa hallintosäännöissään, mutta kuntalaissa on selkeä pykälä (40§) kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävistä.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja johtaa poliittista yhteistyötä ja puhetta kunnanhallituksen kokouksissa ja päivittäistä poliittista toimintaa kunnassa sekä tehtäviä, joita kunnanhallituksen toteuttaminen edellyttää. Mikäli kokouksessa annetut äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Lisäksi puheenjohtajalla on yksin otto-oikeus kunnan asioihin. Hän voi myös olla ottamatta asioita kokouksessa käsittelyyn.

Hallituksen puheenjohtajalla on erityinen rooli ja merkitys kunnanjohtajan (kaupunginjohtajan) yhteistyökumppanina. Parhaimmillaan kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja toimivat kumppanuudessa, jolloin he luovat edellytyksiä toistensa työlle. Tärkeintä on, että he arvostavat toisten osaamista, tukevat toisiaan, luottavat toisiinsa ja välittävät toisilleen avoimesti tietoa.

Uuden sääntelyn tarkoituksena on kunnanhallituksen puheenjohtajan roolin selkeyttäminen ja toiminta-edellytysten parantaminen. Sääntely korostaa osaltaan poliittista johtamista sellaisessa kunnassa, jossa toimii kunnanjohtaja.

Erityisenä haasteena kunnan johtamisessa on työnjako ja vastuu kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan välillä. Kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävän sääntelyllä pyritään selkeyttämään puheenjohtajan ja kunnanhallituksen välistä työnjakoa. Pykälä on luonteeltaan informatiivinen ja toteava.

Historiaa


Ennen uutta kuntalakia 1976, kunnanhallituksen puheenjohtajana toimi aina kaupunginjohtaja. Uudessa laissa se kiellettiin ja tehtävään istutettiin luottamushenkilö.

Erottaminen


Kunnanhallituksen puheenjohtajan poliittinen johtajuus korostuu myös erottamismahdollisuudella. Valtuusto voi erottaa kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kesken toimikauden, jos se on menettänyt luottamuksensa kyseiseen henkilöön (Kuntalaki 34 §). Tämä on kuntalaissa uusi säännös.

Katso myösLuokat: Hallinnon ammatit | Suomen kunnallishallinto
Tiedot vuodesta: 30.11.2020 03:33:12 CET

Lähde: Wikipedia (Tekijät [Historia])    Lisenssi: CC-BY-SA-3.0

Muutokset: Kaikki kuvat ja suurin osa niihin liittyvistä sisustuselementeistä poistettiin. Jotkut kuvakkeet korvattiin FontAwesome-kuvakkeilla. Jotkut mallit poistettiin (kuten ”artikkeli tarvitsee laajennusta”) tai osoitettiin (kuten ”viittaukset”). CSS-luokat joko poistettiin tai yhdenmukaistettiin.
Wikipediakohtaiset linkit, jotka eivät johda artikkeliin tai luokkaan (kuten ”Punaiset linkit”, “linkit muokkaussivulle”, “linkit portaaliin”) poistettiin. Jokaisella ulkoisella linkillä on lisäksi FontAwesome-kuvake. Joidenkin pienten suunnittelumuutosten lisäksi media-säilö, kartat, navigointiruudut, puhutut versiot ja geomikroformaatit poistettiin.

Huomaa: Koska annettu sisältö otetaan automaattisesti Wikipediasta tiettynä ajankohtana, manuaalinen tarkistaminen oli eikä ole mahdollista. Siksi LinkFang.org ei takaa hankitun sisällön paikkansapitävyyttä ja todellisuutta. Jos tiedossa on tällä hetkellä vääriä tietoja tai siinä on virheellinen näyttö, ota rohkeasti yhteyttä ota meihin yhteyttä: sähköposti.
Katso myös: Valmistusmerkintä & Tietosuojakäytäntö.