Jeesus


(Ohjattu sivulta Jeesus_Kristus)

Tämä artikkeli käsittelee Jeesus Nasaretilaista, muista merkityksistä katso Jeesus (täsmennyssivu).
Jeesus
Henkilötiedot
Koko nimi Korkeimman Poika (Gabriel)[1]
Jeesus Daavidin poika,[2]
Jumalan Karitsa (Johannes)
Ihmisen Poika (Jeesus)
Hyvä Paimen (Jeesus)
Messias[3][4] (Andreas)
Jeesus Marian poika (islamissa)
Juutalaisten Kuningas (Pilatus)
Ylimmäinen pappi (Hepr.)
Syntynytnoin 6–3 eaa.
Betlehem, Herodeksen tetrarkia, Rooman valtakunta
Kuollutnoin 30 tai 33 jaa.[5]
Golgata, Jerusalem, Rooman valtakunta
Kansalaisuus juutalainen[6]
Ammatti puuseppä, profeetta, rabbi
Vanhemmat Joosef
Maria
Muut tiedot
Lempinimet Pelastaja, Opettaja, Rabbi, Rabbuuni

Jeesus Kristus[7] (< lat. Iesus Christus), myös Ihmisen Poika,[8] Jumalan Poika[9] ja Jeesus Nasaretilainen[10] (n. 6/4/3 eaa.30/33 jaa.[5]) oli Uuden testamentin mukaan juutalainen hengellinen opettaja, profetoitu Messias,[11] parantaja ja ihmeiden tekijä. Apostoli Matteuksen mukaan Jeesus oli usein mainittuna juutalaisten kuningas ja Israelille Jumalan lupaama Messias.[12] Apostoli Markuksen mukaan Jeesus oli kärsivä palvelija.[13] Apostoli Luukaksen mukaan Jeesus oli Ihmisen Poika, joka tuli pelastaakseen kaikkia, myös köyhiä ja heikkoja.[14] Apostoli Johanneksen mukaan Jeesus oli luomisessa ollut Sana, joka oli tullut lihaksi.[15] Johannes viittaa usein Jeesukseen Jumalan Poikana, joka on maailman valkeus ja ainoa tie Jumalan luo.[16][17][18]

Kertomuksia Jeesuksen elämästä koottiin yhteen ensimmäisellä tai toisella vuosisadalla. Pääasiallisia lähteitä Jeesuksen elämästä ovat Uuden testamentin evankeliumit. Jeesus puhui evankeliumeissa galileanarameaa.[19][20] Varhaisimpia tekstejä Jeesuksesta lienee olleen Kahdentoista apostolin opetus ja Markuksen evankeliumi. Jeesuksen syntymä on 500-luvulla alkaneen kristillisen ajanlaskun lähtökohta. Kristinuskon mukaan Jeesus on maailman vapahtaja,[21] Vanhan testamentin ennustuksien Messias ja Jumalan ainoa Poika, joka sovitti ihmiskunnan synnit antamalla henkensä ristillä ja voitti kuoleman ylösnousemuksellaan.

Muslimit pitävät Jeesusta profeettana. Koraanissa torjutaan kolminaisuus sekä ajatus, että Jeesus olisi Jumalan Poika. Koraani kutsuu Jeesusta kuitenkin Messiaaksi sekä Marian pojaksi, jonka päälle tuli Henki.[22] Bahai-uskossa Jeesus on tärkeä henkilö, yksi Jumalan sanansaattajista, mutta ei Jumalan Poika.[23]

Juutalaisuudessa Jeesusta pidetään vääränä profeettana, joka yritti pelastaa juutalaiset Rooman vallasta, mutta epäonnistui.

Monet taiteilijat ovat käyttäneet Jeesusta ja hänen elämäänsä teostensa aiheina.[24]

Sisällysluettelo

Jeesuksen nimestä


Jeesus-nimi (hepr. ‏ישוע‎, Jeshua) tulee heprealaisesta nimestä Joosua (Jehoshua, hepr. ‏יהושע‎), joka tarkoittaa "Jahve pelastaa".[25] Suomeen nimi tuli kreikan Ιησους Χρτστος ie:su:s kʰristos ja latinan Iesus Christus kautta.

Jeesuksesta käytetään myös nimeä Kristus, joka on käännös heprean voideltua eli siunattua tarkoittavasta sanasta Messias. Sanaa voideltu käytetään Vanhassa testamentissa alkujaan Israelin kuninkaista.[26] Myöhemmin sana vakiintui tarkoittamaan nimenomaan profeettojen ennustamaa tulevaa vapauttajakuningasta. Kristus-nimestä johdettiin jo Raamatun kirjoittamisen aikana Kristuksen seuraajia tarkoittava nimitys kristitty, jonka käyttö alkoi Antiokiasta.[27] Kristityt tunnustavat Jeesuksen olevan Jumalan Poika[28][29] ja ilmaisevat siten uskovansa hänen jumaluuteensa. Hänen nimeensä liitetään monia lisänimiä: Herra, Pelastaja, Ihmisen Poika, Sana, Daavidin poika, Jumalan Karitsa, Kuningasten Kuningas.[30] Jeesus käytti evankeliumeissa itsestään nimeä Ihmisen Poika.

Jeesus evankeliumeissa


Kristillinen käsitys Jeesuksesta perustuu Uuden testamentin neljään kanoniseen evankeliumiin.

Syntymä

Evankeliumien mukaan Jeesuksen äiti oli nimeltään Maria. Vanhimmassa Markuksen evankeliumissa ei mainita Jeesuksen isää. Matteuksen, Luukkaan ja Johanneksen evankeliumien mukaan Jeesuksen isän nimi oli Joosef. Matteuksen ja Luukkaan evankeliumien mukaan Joosef ei ollut kuitenkaan Jeesuksen biologinen isä, vaan Maria tuli raskaaksi Pyhän Hengen vaikutuksesta ollessaan vielä neitsyt. Matteuksen ja Luukkaan mukaan Maria oli vain kihloissa Joosefin kanssa tullessaan raskaaksi. Luukkaan evankeliumin mukaan enkeli ilmoitti Marialle, että hän tulee raskaaksi ja synnyttää pojan.[31][32] Hänen oli annettava lapselle nimeksi Jeesus.[24]

Matteuksen ja Luukkaan evankeliumit esittävät kumpikin luettelon Jeesuksen sukujuurista.[33][34] Matteuksen evankeliumin luettelossa sukujuuret esitetään 29 sukupolven taakse juutalaisten isään Abrahamiin. Matteuksen evankeliumin kirjoittaja tähtää sanomansa kristinuskoon kääntyneisiin juutalaisiin. Luukkaan evankeliumin luettelo ulottuu 41 sukupolven taakse ihmiskunnan isään Aadamin saakka. Näin Luukkaan evankeliumin kirjoittaja korosti pelastuksen yleistä luonnetta. Molemmissa luetteloissa mainitaan kuningas Daavid.[35]

Jeesuksen lapsuus

Pääartikkeli: Jeesus-lapsi

Evankeliumien mukaan Jeesuksen vanhemmat olivat kotoisin Nasaretista[36] ja Jeesus itse syntyi Betlehemissä.[37][38] Hän oli useasta sisaruksesta vanhin.

Ollessaan pieni lapsi Jeesus joutui pakenemaan Herodesta Egyptiin. Matteuksen evankeliumissa kerrotaan, että Jeesuksen synnyttyä Betlehemissä kuningas Herodeksen päivinä itäisiltä seuduilta tuli Jerusalemiin tähdistäennustajia, jotka sanoivat nähneensä hänen tähtensä ollessaan idässä. Kun Herodeksen kuuli tästä, hänessä heräsi pelkoa ja epäluuloa. Kun hän sai tietää ylipapeilta ja kirjanoppineilta, että Kristuksen oli määrä syntyä Betlehemissä, hän kutsui tähdistäennustajat luokseen ja otti heiltä selville tähden ilmaantumisajan. Herodes pyysi tähdistäennustajilta, että he tulisivat ilmoittamaan hänelle lapsen olinpaikan. Tähdistäennustajat eivät palanneetkaan Herodeksen luo, koska he saivat jumalisen varoituksen olla tekemättä niin. Tämä sai Herodeksen raivoihinsa ja hän määräsi surmattavaksi kaikkialta Betlehemistä ja sen seuduilta kaikki kaksivuotiaat ja sitä nuoremmat pojat. Jeesuksen vanhemmat olivat sillä välin vieneet hänet Egyptiin, koska Jumala oli varoittanut heitä[39].

Jeesuksen myöhemmästä lapsuudesta ja nuoruudesta kerrotaan vain yksi tapaus. Luukkaan evankeliumin mukaan hän kävi vanhempineen 12-vuotiaana Jerusalemissa pääsiäisjuhlilla, mutta paluumatkalla vanhemmat huomasivat hänen kadonneen. Hänet kuitenkin löydettiin temppelistä, jonne hän oli jäänyt keskustelemaan opettajien kanssa, jotka ihmettelivät hänen ymmärrystään[40].

Kaste ja kiusaukset

Markuksen evankeliumin mukaan Jeesus oli isänsä Joosefin tavoin rakennusmies.[41] Evankeliumien mukaan Jeesus aloitti julkisen toimintansa noin 30-vuotiaana.

Markuksen evankeliumin alku kuvaa Jeesuksen Johannes Kastajalta saamaa kastetta.[42] Markuksen ja Matteuksen evankeliumien mukaan Jeesus tuli Jordan-joelle, jossa Johannes oli saarnannut ja kastanut joukoittain ihmisiä. Matteuksen evankeliumin mukaan Johannes kieltäytyi aluksi Jeesuksen kastamisesta, koska katsoi olevansa siihen liian arvoton. Kasteen jälkeen taivaat avautuivat ja kyyhkynen laskeutui Jeesuksen päälle.[43]

Johannes Kastaja esitetään Jeesuksen tuloa valmistelevana. Johannes Kastaja kutsui ihmisiä parannuksen tielle ja uskoi lopun ajan olevan hyvin lähellä. Kaste merkitsi katumusta.[44]

Matteuksen evankeliumin mukaan kasteen jälkeen Jeesus meni erämaahan ja paastosi neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä. Tänä aikana paholainen ilmestyi Jeesukselle ja houkutteli häntä kolme kertaa paljastamaan yliluonnolliset kykynsä osoittaakseen olevansa Jumalan Poika. Jeesus torjui jokaisen kiusauksen vastaamalla lainauksella Viidennestä Mooseksen kirjasta. Saatana lähti torjuttuna ja enkelit tekivät Jeesukselle palvelusta.[45]

Opettajana

Aloitettuaan toimintansa Jeesus valitsi kaksitoista ensisijaista opetuslastaan, niin sanotut apostolit.[46] Häntä seurasi myös paljon muita ihmisiä, jotka on myös luettu opetuslapsiksi. Heidän joukkoonsa kuului evankeliumien mukaan myös naisia, muun muassa Magdalan Maria.

Matteuksen evankeliumin mukaan Jeesus keräsi parhaimmillaan tuhatmäärin ihmisiä ympärilleen.[47][48] Evankeliumien kuvauksen mukaan hän toimi pääasiassa Galilean ja Peraian alueilla, eli nykyisen Israelin ja Jordanian alueella Jordan-joen kummallakin puolella. Johanneksen evankeliumin mukaan Jeesuksen julkisen toiminnan aikaan sijoittui kolme pääsiäisjuhlaa.[49] Tämän johdosta perinteisen näkemyksen mukaan Jeesuksen julkisen toiminnan aikana on pidetty kolmea vuotta. Muiden evankeliumien antaman kuvan mukaan Jeesuksen julkinen toiminta olisi kestänyt noin puolitoista-kaksi vuotta.

Evankeliumien Jeesus saarnasi ihmisille taivasten valtakunnan tuloa, parannuksen teon tarvetta,[50] ehdotonta rakkautta Jumalaa, lähimmäisiä[51] ja myös vihollisia kohtaan,[52] puhuen palvelemisesta, nöyryydestä, pahojen tekojen eli syntien anteeksiantamisesta[53] ja Tooran hengen noudattamisesta sen kirjaimen lisäksi.

Tunnetuin Jeesuksen opetuksista on niin sanottu vuorisaarna, joka on Matteuksen evankeliumissa.[54] Se sisältää Jeesuksen tunnetuimmat opetukset sekä muun muassa Isä meidän -rukouksen. Jeesuksen opetukset olivat usein vertauskuvallisia: suuri osa niistä kuvailee, mitä taivasten valtakunta on ja mitä se ei ole.[55]

Evankeliumeissa Jeesus tapasi usein yhteiskunnan hylkimiä ihmisiä, muun muassa samarialaisia, rikollisia ja prostituoituja, joita juutalaiset halveksivat. Farisealaisten, joiden kanssa Jeesus asetetaan usein vastakkain, valittaessa näistä Jeesus vastaa Matteuksen evankeliumissa: ”En minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä”.[56] Hän korosti rakkautta ja syntien anteeksiantoa. Kuuluisia tarinoita ovat muun muassa aviorikoksen tehnyt nainen, laupias samarialainen ja veronmaksukysymys. Jeesuksen opetuksia on myös rakkauden kaksoiskäsky.

Evankeliumien Jeesus opetti myös, että lopun ajat maailmanlaajuisine mullistuksineen tapahtuvat ennen kuin sukupolvi, jolle hän saarnasi, katoaa.[57][58][59][60]

Evankeliumeissa Jeesus tekee useita ihmeitä, kuten parantamisia, riivaajien karkottamisia, veden muuttaminen viiniksi,[61] veden päällä käveleminen sekä henkilöiden, kuten Lasaruksen, herättämisiä kuolleista.[62].

Pidätys, oikeudenkäynti ja tuomio

Synoptisten evankeliumien mukaan Jeesus tuli opetuslapsineen Jerusalemiin pääsiäisjuhlille, ja hänen saapuessaan kaupunkiin suuri joukko ihmisiä huusi: ”Hoosianna! Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä, Israelin kuningas!”[63].

Evankeliumin mukaan Jeesus aiheutti häiriötä Jerusalemissa kaatamalla rahanvaihtajien pöydät temppelissä, sanoen heidän tehneen temppelistä ”rosvojen luolan”.[64] Myöhemmin samalla viikolla Jeesus vietti pääsiäisateriaa opetuslastensa kanssa. Sen aikana hän ennusti, että yksi opetuslapsista tulisi pettämään hänet ja että hän tulee kuolemaan pian. Tämän aterian aikana Jeesus otti leivän ja viinin ja asetti ehtoollisen sanoen: ”Tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne” ja ”tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne”.[65] Aterian jälkeen Jeesus meni opetuslapsineen rukoilemaan Getsemanen puutarhaan.

Evankeliumien mukaan Jeesus vihastutti toiminnallaan aikansa juutalaisia ylipappeja ja lainopettajia, minkä vuoksi hänet haluttiin vaientaa. Johanneksen evankeliumi mainitsee suuren neuvoston kokouksen, jossa käsiteltiin uhkaa, jonka Jeesus muodosti hallitusjärjestelmän vakaudelle. Muissa evankeliumeissa tätä ei mainita lainkaan, vaan kaikki syy pannaan pappispuolueelle.[66]

Markuksen evankeliumin mukaan Jeesuksen pidätti ”miekoin ja seipäin aseistautunut miesjoukko”. Joukon olivat lähettäneet ”ylin papisto sekä vanhimmat ja lainopettajat”.[67] Evankeliumin mukaan pidätys tapahtui yöllä, koska Jeesus oli suosittu ja viranomaiset halusivat välttää levottomuudet.[68] Niin sanottujen synoptisten evankeliumien mukaan Jeesuksen petti Juudas Iskariot, yksi opetuslapsista, osoittaen Jeesuksen sotilaille suutelemalla tätä. Jotkut opetuslapset yrittivät tehdä vastarintaa sotilaille, mutta Jeesus kielsi heitä. Jeesuksen pidätyksen jälkeen opetuslapset pakenivat ja hajaantuivat.

Markuksen evankeliumin mukaan Jeesus vietiin tuomittavaksi Sanhedrinin eteen ja hän vahvistaa olevansa Messias. Jeesus tuomittiin jumalanpilkasta. Evankeliumien mukaan juutalaisilla ei ollut oikeutta kuolemantuomion täytäntöönpanoon, joten Jeesus luovutettiin Rooman prokuraattori Pontius Pilatukselle.[69][70] Matteuksen evankeliumin mukaan Pilatus kääntyi kansan puoleen, joka sai valita joko Jeesuksen tai Barabbaan vapautettavaksi. Väkijoukko huusi Barabbaan vapaaksi ja Jeesuksen ristiinnaulittavaksi. Pilatus pesi kätensä osoittaakseen, ettei ollut vastuullinen päätöksestä.[71]

Ristiinnaulitseminen ja kuolema

Jeesus vietiin Golgatalle ristiinnaulittavaksi. Teloitustapa oli roomalainen, sillä juutalaisten teloitustapa oli kivittäminen[72]. Evankeliumien mukaan Jeesus antoi henkensä iltapäivällä.[73] Synoptisten evankeliumien mukaan Jeesuksen kuoleman aikoihin tapahtui maanjäristys ja taivas pimentyi keskipäivästä noin kello kolmeen. Markuksen ja Luukkaan evankeliumien mukaan varakas juutalainen Joosef Arimatialainen sai Pilatukselta luvan ottaa Jeesuksen ruumis ja haudata se omaan hautaansa[74][75]. Jeesuksen kuoleman muistopäivänä vietetään kristinuskossa pitkäperjantaita, joka on kaksi päivää ennen pääsiäissunnuntaita.

Ylösnousemus ja taivaaseenastuminen

Pääartikkeli: Jeesuksen ylösnousemus

Uuden testamentin mukaan Jeesus nousi kuolleista kolmantena päivänä ristiinnaulitsemisestaan.[76][77][78][79][79][80][81]

Evankeliumien mukaan tyhjän haudan löysivät ensimmäisenä naispuoliset opetuslapset, jotka olivat tulleet voitelemaan Jeesuksen ruumiin. Markuksen evankeliumin mukaan valkoisiin pukeutunut nuori mies oli haudalla ja kertoi ylösnousemuksesta. Matteuksen evankeliumin mukaan enkeli ilmestyi haudalla. Luukkaan evankeliumin mukaan enkeleitä oli kaksi.

Kaikkien evankeliumien mukaan Jeesus ilmestyi useille ihmisille kuolemansa jälkeen eri paikoissa. Markuksen ja Johanneksen evankeliumien mukaan Jeesus ilmestyi ensimmäisenä Magdalan Marialle haudalla.[82] Luukkaan evankeliumissa Jeesus ilmestyy kahdelle matkalaiselle Emmauksen tiellä.[83] Yhteen kokoontuneille opetuslapsilleen hän ilmestyi samana iltana.

Matteuksen evankeliumissa ylösnoussut Jeesus antaa lähetyskäskyn: ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen – – ”.[84] Jeesus lupasi tulla takaisin täyttääkseen ennustukset. Markuksen ja Luukkaan evankeliumien mukaan Jeesus nousi opetuslastensa silmien edessä taivaaseen, mikä Apostolien tekojen mukaan tapahtui neljäntenäkymmenentenä päivänä pääsiäisen jälkeen.[85]

Uuden testamentin mukaan näiden kokemusten seurauksena Jeesuksen opetuslapset alkoivat saarnata evankeliumia eli hyvää sanomaa Jeesuksen ylösnousemuksesta.

Uskonnolliset käsitykset


Kristillinen oppi Jeesuksesta

Katso myös: Kristologia

Kristillinen oppi Jeesuksesta pohjautuu lähinnä Raamattuun sekä kolmeen vanhakirkolliseen uskontunnustukseen apostoliseen, Nikaian ja Athanasioksen uskontunnustuksiin, jotka suurin osa kristillisistä kirkoista hyväksyy yhteiseksi opilliseksi perustakseen. Näiden mukaan:

Islamilainen oppi Jeesuksesta

Pääartikkeli: Jeesus islaminuskossa

Islaminuskossa Jeesus on profeetta, apostoli, Jumalan lähettiläs (rasul Allah), Jumalan palvelija (abd Allah) (Koraani 19:30) ja Messias. [88] Hän syntyi Mariasta neitseellisesti, suoritti ihmetekoja, saarnasi ja lopulta hänet nostettiin taivaaseen. Jeesus on Koraanissa näkyvämmin esillä kuin Muhammed. Jeesus mainitaan 23 kertaa, kun taas Muhammed vain neljä kertaa. Koraani kertoo Jeesuksen syntymästä ja lapsuudesta osin Raamatun, osin apokryfisten evankeliumien mukaisesti esimerkiksi Marian suurassa.

Arabikalifit tekivät jo varhain tietoisen eron vihollisensa Bysantin edustamaan nikealaiseen kristinuskoon torjumalla Jeesuksen aseman Jumalan poikana. Vanhin tästä kertova teksti löytyy Jerusalemin Kalliomoskeijan friisikirjoituksesta vuodelta 691. Kristinuskon arvostelu polyteismista ei ollut pelkkä väärinkäsitys vaan yksi keinoista luoda viholliskuvaa. Bysantti oli kalifaatin päävastustaja, jota vastaan sodittiin ahkerasti.[89] Koraanissa torjutaan myös käsitys Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta, mikä vastasi Lähi-idän kristillisten lahkojen yleistä käsitystä: ristisymboli ei ollut idän kirkoissa yhtä suosittu kuin Bysantissa. 800-luvun hadith -kirjallisuudessa Jeesus eli Isa ibn Maryam esiintyy enää harvoin, mutta tällöin yleensä korostetaan hänen lempeyttään.[90] Jaakko Hämeen-Anttilan mukaan Jeesus on islamissa myös ankara askeetti.[90] Tässä hän rinnastuu askeettiseen Johannes Kastajaan, jonka kultti oli 600-luvun lopulla Lähi-idässä suositumpi kuin Jeesuksen. [89]

Jeesus esiintyy runsaasti Koraanin teksteissä, jotka edustavat islamin kehityksen varhaisinta vaihetta. Kun Muhammed nousee esiin, Jeesus vajoaa osaksi häntä edeltävien profeettojen pitkää ketjua. Hänelle ei jää mitään itsenäistä sanomaa, sillä islamissa kaikki tulee profeetta Muhammedilta. Jeesuksen kunnianimenä on kuitenkin Muhammedin tavoin "Jumalan lähettiläs", koska myös Jeesuksella oli kirja, Evankeliumi eli Injil. Se julisti islamin sanomaa, mutta ajan myötä kirjoitukset vääristyivät ja rappeutuivat Uuden Testamentin neljäksi evankeliumiksi.

800-luvulla kirjoitetussa islamilaisessa teologiassa Jeesus alkaa saada tehtäviä viimeisten päivien tapahtumissa.[91] Merkkejä Jeesuksen uudesta roolista on nähtävissä kalifi Abd al-Malikin edustamassa eskatologiassa, jonka tuloksena oli Kalliomoskeijan rakentaminen Jeesuksen uuden tulemisen paikalle Jerusalemiin vuonna 691.[89] 800-luvulla kirjatun teologian mukaan Jeesus palaa maan päälle sotimaan yhdessä Mahdin kanssa roomalaisia ja Antikristusta vastaan. Hän ei kuitenkaan ilmesty Jerusalemiin vaan laskeutuu valkoiseen minareettiin Damaskoksen itäosassa. Jeesuksen paluu tapahtuu perjantaina, muslimien aamurukouksen aikana. Jeesus surmaa Antikristuksen Luddan portin luona, särkee ristit, tappaa siat ja lopettaa jizya-veron tarpeettomana, koska kristittyjä tai juutalaisia ei enää ole. Jeesus on muslimi, ja hänet haudataan Medinaan profeetta Muhammedin viereen. [92][93][94]

Jeesus muissa uskonnoissa

Jeesukseen liitetään uskomuksia eräissä muissakin uskonnoissa, kuten bahá'issa, jossa Jeesuksella on profeetan asema.[95] Hare Krishna -liikkeen perustanut A. C. Bhaktivedanta Swami puolestaan arvosti Jeesusta guruna ja Jumalan edustajana.[96]

Jeesuksella on keskeinen osa Urantia-kirjassa.

Kristillisperäisissä liikkeissä uskotaan Jeesukseen, tosin eri tavalla kuin varsinaisissa kristillisissä kirkoissa. Esimerkiksi Jehovan todistajat pitävät Jeesusta Jumalaa alempana, luotuna ja eri persoonana kiistäen siten kolminaisuuden.[97]

Jeesuksen historiallisuus


Jeesuksen historiallisuudesta on kiistelty 1700-luvulta lähtien, jolloin kirkoista riippumaton raamatuntutkimus alkoi kehittyä, mutta yleisesti häntä pidetään historiallisena henkilönä. Kaikkien tutkijoiden näkemyksissä esiintyy suuria erimielisyyksiä Jeesuksen merkityksestä, ominaisuuksista ja häneen liitettyjen kertomusten ja ihmeiden historiallisuudesta.

Kristillisistä lähteistä tärkeimmät Jeesusta koskevat kirjoitukset ovat evankeliumit. Evankeliumien kirjoittajia ei tunneta ja varsinkin synoptisten evankeliumien alkuperäisistä lähteistä on useita teorioita. Jeesukselta ei tunneta omia kirjoituksia, eikä ole varmuutta siitä, missä määrin evankeliumien kuvaukset olisivat peräisin Jeesuksen tunteneilta ihmisiltä. Evankeliumit eivät ole varsinaista historiankirjoitusta, vaan ”ilosanomia” joiden tarkoitus on synnyttää ja vahvistaa uskoa Jeesukseen vapahtajana[98]. Evankeliumien luotettavuus historiallisena lähteenä on kyseenalaistettu kautta vuosisatojen. Jo varhaiskirkon aikana ei-kristityt Kelsos ja Porfyrios arvostelivat terävästi evankeliumeja. Kristinuskon tullessa ainoaksi sallituksi uskonnoksi 380 Porfyrioksen teos kiellettiin useaan kertaan.[24]

Ei-kristillisistä lähteistä tärkeimpinä viittauksina Jeesukseen historiallisena henkilönä pidetään kahden historioitsijan aikalaiskertomuksia. Ensimmäisellä vuosisadalla elänyt juutalainen historioitsija Josephus mainitsee teoksessaan ”Juutalaisten muinaisajat” (lat. Antiquitates Iudaicae) kahteen otteeseen Jeesuksen, jota kutsutaan Kristukseksi[99][100]. Lisäksi Roomalainen historioitsija ja senaattori Tacitus mainitsee 110-luvulla teoksessaan Annales Kristuksen, joka kärsi ankaran rangaistuksen keisari Tiberiuksen aikana, ja jonka mukaan kristityt on nimetty[101].

Varhaisimmat käsikirjoitukset

Tähän on listattu eräitä varhaisimpia käsikirjoituksia, jotka käsittelevät Jeesuksen elämää:

Tutkijoiden näkemyksiä


Syntymäkertomukset

Monet tutkijat eivät pidä Jeesuksen syntymä­kertomuksia historiallisesti luotettavana vaan taruna.[103] Samoin Matteuksen ja Luukkaan evankeliumien esittämissä Jeesuksen suku­luetteloissa on suuria eroja, ja jotkut tutkijat pitävät niitä keinotekoisina.[104] Jotkut uskonoppineet ovat selittäneet näitä eroja sillä, että Matteuksen evankeliumin sukuluettelo kuvaisi Joosefin sukupuuta, kun taas Luukkaan evankeliumin versio Marian.[105]

Matteuksen evankeliumin mukaan Jeesuksen syntyminen neitseestä oli ennustettu Jesajan kirjassa.[106] Joidenkin tutkijoiden mukaan kristityt sijoittivat kertomuksissaan syntypaikan Betlehemiin, koska Miikan kirjan ennustuksen mukaan Israelin hallitsija tulee Betlehemistä.[107]

Luukkaan evankeliumin mainitsemaa verollepanoa[108] ei ole pystytty yhdistämään muissa historiallisissa lähteissä mainittuihin verotustietoihin. Tämä ei ole mikään ihme, koska kreikankielisessä alkutekstissä tässä yhteydessä käytetään termiä ”apografé”, joka tarkoittaa rekisterointiä.[109] Käskynhaltija Quirinius määräsi paikallisen verollepanon, mutta vasta vuonna 6 jaa. eli Herodeksen kuoleman jälkeen.[110] Verotusta varten toimeenpantu henkikirjoitus tapahtuu roomalaisen tavan mukaan omalla paikkakunnalla. Tästä oli poikkeuksena maanomistus toisella paikkakunnalla, mikä evankeliumien Joosefin ja Marian tapauksessa tuntuisi epätodennäköiseltä.[111] On ehdotettu, että Luukkaan mainitsema väestörekisteröinti olisikin tarkoittanut Rooman valtakunnan alueella asuneiden henkilöiden antamaa kuuliaisuudenvalaa keisari Augustukselle, mistä löytyy historiallisia todisteita ajanjaksolta 3/2 eaa.[112]

Ajoitus

Osa artikkelisarjasta

Keskeiset
Jeesuksen
elämän tapahtumat
evankeliumeiden
mukaan

Jeesus


Elämän alkuaika
syntymä
kaste
kiusaukset


Opettajana ja parantajana
vuorisaarna
vertaukset
ihmeteot


Pääsiäisaika
viimeinen ateria
ristiinnaulitseminen
ylösnousemus


Ylösnousun jälkeen
ilmestymiset
taivaaseenastuminen
toinen tuleminen

Pääartikkeli: Jeesuksen kronologia

Syntymä

Yleisimmin Jeesuksen on arvioitu syntyneen 7 eaa. – 2 eaa. välillä. Jeesuksen syntymän tarkkaa ajankohtaa ei tiedetä, mutta hänen on arvioitu syntyneen syys–lokakuussa, eikä suinkaan joulukuussa[113]. Matteuksen evankeliumi kertoo Jeesuksen syntyneen kuningas Herodeksen aikana, jonkin aikaa ennen hänen kuolemaansa. Historioitsija Josephuksen mukaan Herodes kuoli hieman ennen pääsiäistä vuonna 4 eaa.[114] Uusin vertaisarvioitu tutkimus antaa viitteitä siitä, että Herodes olisikin kuollut vasta alkuvuodesta 1 eaa.[115] Luukkaan evankeliumi puolestaan sanoo Quiriniuksen olleen Jeesuksen syntymän aikaan Syyrian käskynhaltijana. Raamatun kreikankielisissä alkuteksteissä Quiriniuksesta käytetään termiä ”heegemoneuoo”, joka voi tarkoittaa maaherran lisäksi myös jotain muuta johtavaa asemaa.[116] Taulukossa 146, joka löytyy Jack Fineganin kirjasta “Handbook of Biblical Chronology” Quiriniuksen on merkitty olleen Syyrian maaherrana vuosina 3–2 eaa.[117] Quiriniuksen hallintoajasta Syyriasta löytyy kyllä myös tästä poikkeavaa tietoa.

Jeesuksen syntymäpäivää on juhlittu ainakin 200-luvulta lähtien. Aluksi juhlapäivänä oli 6. tammikuuta. Jeesuksen syntymän ajoittamiselle jouluun on liitetty liittyy keisari Aurelianuksen vuonna 274 määräämään voittamattomalle auringolle omistettu Sol Invictus -juhlaan, joka oli 25. joulukuuta. Päivän juhlinta oli hyvin suosittua, ja se osui jo ennestään vanhan roomalaisen Saturnalia-juhlakauden loppuun. Vuonna 350 paavi Julius I kehotti kristittyjä juhlimaan Kristuksen syntymää samaan aikaan.

Kuolema

Yleisimmin Jeesuksen on arvioitu kuolleen vuosien 30 ja 33 välillä. Myös Jeesuksen kuolinpäivä on yritetty määrittää Raamatun tietojen perusteella. Kaikkien evankeliumien mukaan se tapahtui juutalaisten pääsiäisen aikoihin, mutta maininnat, joiden perusteella ajankohta olisi pääteltävissä tarkemmin, eivät ole yhtäpitäviä.

Evankeliumien kirjoittamisen aikoihin kristinuskon ja juutalaisuuden välillä oli suuria jännitteitä. Evankeliumien kertomuksilla haluttiin ensinnäkin tehdä selvä pesäero juutalaisiin, kun toisaalta kirjoittajat esittivät roomalaisten viranomaisten toimet mahdollisimman hyvässä valossa.[118] Suuren neuvoston edessä suoritettu oikeudenkäynti olisi ollut poikkeuksellinen. Evankeliumien kuvaama oikeudenkäynti näyttää tapahtuneen yöllä, juhlapäivän aattona ja vieläpä johtaneen kuolemantuomioon samana päivänä. Nämä seikat olivat vastoin juutalaista lakia.[119] Juutalaisten oikeus kuolemantuomion täytäntöönpanoon on kiistanalainen.[119]

Jeesus ja ajanlasku


Jeesuksen syntymän ajoitus on yhteydessä länsimaiseen ajanlaskuun. Kristillisessä ajanlaskussa vuosiluvut alkavat Jeesuksen oletetusta syntymävuodesta. Tämän ajanlaskun otti käyttöön käyttöön 520-luvulla munkki Dionysius Exiguus laatiessaan taulukoita pääsiäisen ajankohdan määrittämiseksi. Matteuksen evankeliumin mukaan Herodes Suuri kuitenkin oli Juudean kuninkaana vielä Jeesuksen syntyessä. Mikäli tämä pitää paikkansa, on Jeesus syntynyt muutamaa vuotta ennen Dionysioksen olettamaa ajankohtaa, johon ajanlaskun alku sijoitettiin.

Vuosilukujen yhteydessä on käytetty merkintää eKr. (ennen Kristuksen syntymää) ja jKr. (jälkeen Kristuksen syntymän). Nykyään on kuitenkin enenevässä määrin alettu käyttää merkintöjä eaa. (ennen ajanlaskun alkua) ja jaa. (jälkeen ajanlaskun alun).

Jeesuksen puhumat kielet


Jeesus puhui hyvin todennäköisesti äidinkielenään arameaa, joka on heprean sukulaiskieli, tai ainakin hän osasi sitä.[120][121][122] Lisäksi Jeesus on saattanut osata hepreaa, josta oli tullut juutalaisten pyhä kieli aramean syrjäytettyä heprean puhekielenä.

Jeesus taiteessa


Kuvataiteen Jeesus

Bysantin ajan ja keskiajan maalaustaiteessa Jeesus kuvattiin usein punavihreässä asussa. Kuitenkin bysantin aikana alettiin yhä enenevässä määrin maalata Jeesus pukeutuneena valkoisiin vaatteisiin ja myöhemmin yleistyi maalaustapa, jossa hänet kuvattiin sininen viitta harteillaan.[123] Kristuksen pään ympärille kuvattu halo oli alun perin aurinko-jumalan tunnusmerkki (Apollo tai Sol Invictus).[124]

Jeesus elokuvissa

Pääartikkeli: Jeesus elokuvissa

Katso myös


Lähteet


Viitteet

 1. Luuk 1:32
 2. Matt. 9:27, 12:23, 15:22, 20:30–31, Mark. 10:47–48, Mark. 12:35, Luuk. 18:38–39, Luuk. 20:41
 3. Joh 1:41
 4. Koraani 3: 44 "...Maria, Jumala ilmoittaa sinulle hyvän sanoman, että hänen Sanansa tulee sinulle. Hänen nimensä on oleva Messias, Jeesus, Marian poika..."
 5. a b Humphreys, Colin J.; Waddington, W. G: ”43”, The Jewish Calendar, a Lunar Eclipse and the Date of Christ's Crucifixion, s. 339–340. Thus there is a striking unanimity from all sources that the Crucifixion was on Nisan 14 and con sequently the only two plausible years for the Crucifixion are AD 30 and AD 33.... Tyndale Bulletin, 1992. HUMPHREYS & WADDINGTON: Jewish Calendar (pdf) (viitattu 3.4.2015). englanti
 6. Joh 4:9, 18:35
 7. Didakhe 9:2,4. (Διδαχὴ τῶν δώδεκα ἀποστόλων)
 8. Matt. 12:8,40; 16:27; 7:9...
 9. Matt. 4:3,6, 8:29, 14:33, 16:16, 26:63, 27:40,43,54, Mark. 3:11, 5:7, 14:61, 15:39, Luuk. 4:3,9,41, 8:28, 22:70, Joh. 1:34,49, 10:36, 11:27, 19:7, 20:31, Ap. t. 8:37, 9:20, Room. 1:4...
 10. Mark. 1:24
 11. Joh. 1:41, 4:25
 12. Matt. 2:2, 27:11,29,37, 15:2,18,26
 13. Mark. 1:31, 3:35, 9:35, 10:45, 12:2,4, 14:36
 14. Luuk. 11:30, 19:10, 21:36
 15. Joh 1.
 16. Joh. 1:34,49, 3:16–17,35–36, 5:19–27, 8:35–36, 9:35, 10:36, 11:4,27, 14:6...
 17. J. Jesus plus nothing: Jesus in all the books of the Bible jesusplusnothing.com. Viitattu 27.2.2016. englanti
 18. Philip Graham Ryken: The Bible Study Hour with Dr. James Boice: Jesus Through the Bible  (The Gospel of Matthew is that Jesus is the Messiah God promised to Israel. The Gospel of Mark is that He is the suffering servant. The Gospel of Luke is that He is a Savior for everyone, including the poor and the weak. The Gospel of John is that He is the incarnate word, the Son of God, the light of the world, the bread of life, and the only way of salvation.) oneplace.com. Viitattu 27.2.2016. englanti
 19. Mark. 7:34
 20. The Aramaic Lord’s Prayer (ARC010) The Aramaic New Testament. Viitattu 23.1.2015. englanti
 21. Aamenesta öylättiin: Jeesus Nasaretilainen  (kristittyjen tunnustama maailman Vapahtaja...Jeesuksen syntymä on 500-luvulla alkaneen kristillisen ajanlaskun lähtökohta. Sitä ennen pakanallinen ajanlasku laskettiin Rooman perustamisesta.) evl2.fi. Viitattu 4.10.2015.
 22. Koraani, 4:171
 23. Valomerkki, FT Yrjö Mikkonen: Bahá’ille Jeesus on Jumalan sanansaattaja
 24. a b c ”Jeesus”, Spectrum tietokeskus: 16-osainen tietosanakirja. 4, Hob–Kak, s. 425–428. Helsinki: WSOY, 1977. ISBN 951-0-07243-5.
 25. Pentti Lempiäinen: ”Joosua”, Suuri etunimikirja, s. 365. WSOY, 2004. 951-0-23323-4.
 26. Muun muassa 2. Sam. 22:51
 27. Raamattu, Ap. t. 11:26  (...ja Antiokiassa ruvettiin opetuslapsia ensiksi nimittämään kristityiksi.) raamattu.uskonkirjat.net. Viitattu 26.2.2016.
 28. Raamattu, Joh. 10:34–38 sekä muita kohtia  (Joh. 10:34–38 Jeesus, Matt. 8:29 Kaksi riivattua, Matt. 14:33 kaikki opetuslapset, Matt. 16:16 Simon Pietari, Matt. 27:54 ja Mark. 15:39 Roomalainen sadanpäänmies sekä vartijat, Joh. 1:34 Apostoli Johannes, Joh. 1:49 Natanael...) raamattu.uskonkirjat.net. Viitattu 26.2.2016.
 29. Uskontunnustus kristinuskossa
 30. Jean Callahan, Charles Flowers, Penelope Franklin, David Noel Freedman...: ”Jeesus”, Kuka on kukin Raamatussa, s. 192–193. Kiina: Valitut Palat, 2010. ISBN 978-951-584-148-3.
 31. Matt. 1:18
 32. Luuk. 1:26–38
 33. Matt. 1:2–17
 34. Luuk. 3:23–38
 35. Walsh 1988, s. 49.
 36. Matt. 2:19–23
 37. Matt. 2:1–6
 38. Luuk. 2:15–16
 39. Matt. 2:1–18
 40. Luuk. 2:41–50
 41. Mark. 6:3
 42. Mark. 1:4–28
 43. Matt. 3:14–16
 44. Walsh 1988, s. 45–47.
 45. Matt. 4:1–11
 46. Mark. 3:13–19
 47. Matt. 4:23–25
 48. Matt. 14:13–21
 49. Haku sanalla pääsiäinen Johanneksen evankeliumista .
 50. Haku sanalla parannus Uudesta testamentista .
 51. Luuk. 10:25–28
 52. Haku sanalla rakasta Uudesta testamentista .
 53. Haku sanalla anteek Uudesta testamentista .
 54. Matt. 5–7
 55. Esimerkkivertauksia: Matt. 13:24–48
 56. Matt. 9:9–13
 57. Luuk. 21:9–11
 58. Luuk. 21:20–27
 59. Matteus 24:34
 60. Markus 13:30
 61. Joh. 2:1–11
 62. Joh. 11:1–44
 63. Joh. 12:13–16 , peräisin Ps. 118:26
 64. Mark. 11:17
 65. Luuk. 22:7–20
 66. Walsh 1988, s. 60.
 67. Mark. 14:43–52
 68. Mark. 14:2
 69. Matt. 27:11
 70. Mark. 15:12
 71. Matt. 27:11–26
 72. Aejmelaeus 1993, s. 85.
 73. Mark. 15:33–41
 74. Mark. 15:42–46
 75. Luuk. 23:50–56
 76. Matt. 28:5–10
 77. a b Mark. 16:9
 78. Luuk. 24:12–16
 79. a b Joh. 20:10–17
 80. Ap.t. 2:24
 81. 1 Kor. 6:14
 82. Mark 16:9
 83. Luuk. 24:13–16
 84. a b Matt. 28:16–20
 85. Ap. t. 1:1–10
 86. Joh. 3:16
 87. Joh. 20
 88. Sookhdeo, 2013, 209
 89. a b c Popp, V.: The Early History of Islam, Following Insxriptional and Numismatic Testimony. Teoksessa: K-H. Ohlig & G-R-Puin (toim.) The hidden origin of Islam, s. 17-124. Prometheus Books, 2010.
 90. a b Hämeen-Anttila 2006, s. 11–18.
 91. Hämeen-Anttila, Jaakko: Johdatus Koraaniin, s. 144–147. 2. korjattu painos. Helsinki: Gaudeamus, 2006. ISBN 951-662-924-5.
 92. Al-Bukhari: (49)Chapter: The advent (descent) of 'Isa (Jesus), son of Maryam (Mary) alayhis-salam Sahih al-Bukhari, Prophets, Vol. 4, Book 55, Hadith 657. sunnah.com.
 93. Hämeen-Anttila 2006, s. 131–132, 155–156.
 94. Patrick Sookhdeo: Understanding Islamic Theology, s. 258–259. Isaac Publishing, 2013.
 95. Baha'i Beliefs Contender Ministries. Viitattu 13.8.2009. (englanniksi)
 96. Jesus Christ Was A Guru 2003. Sanatana Dharma Foundation. Viitattu 13.8.2009. (englanniksi)
 97. How do Jehovah’s Witnesses’ teachings about Christ compare with Scriptures? Christian Answers Network. Viitattu 13.8.2009. (englanniksi)
 98. Aejmelaeus 2007, s. 92–93; Uro & Lehtipuu 1997, s. 43–44.
 99. Wikisource: Josephus, Antiquities, 18/3/3 (englanniksi)
 100. Wikisource: Josephus, Antiquities, 20/9/1 (englanniksi)
 101. Wikisource: Tacitus, Annals, 15/44 (englanniksi)
 102. Early Christian Writings , viitattu 4.10.2015
 103. Aejmelaeus 2007, s. 117–118; Uro & Lehtipuu 1997, s. 109.
 104. Bienert, Wolfgang E.: ”The Relatives of Jesus”, teoksessa Schneemelcher, Wilhelm (toim.): New testament apocrypha: Volume one: Gospels and related writings, s. 487. (Neutestamentliche Apokryphen: Bd. 1: Evangelie, 1959.) Translated by Robert McLachlan Wilson. Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press, 2003. ISBN 9780664227210. (englanniksi)
 105. http://www.tampereenseurakunnat.fi/sivustot/viinikan_kotikirkko/hengen_paloa/jeesus_ja_kaverit?9554_m=13685
 106. Jesaja 7:14
 107. Miika 5:2
 108. Luuk. 2:1–5
 109. "Novum 2, Uusi testamentti selityksin", s. 32.
 110. Dawkins, Richard: Jumalharha, s. 107. (The god delusion, 2006.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2007. ISBN 978-952-5697-00-1.
 111. Walsh 1988, s. 48.
 112. Peltonen, M: Itämaan tietäjien arvoitus netikka.net. Viitattu 12.12.2015.
 113. New Catholic Encyclopedia 1967, III osa, s. 656
 114. Josephus 2004, s. 152.
 115. Jachowski, Raymond J.: The Death of Herod the Great and the Latin Josphus : Re-examinig the Twenty-second Year of Tiberius 2015. Journal of Greco-Roman Christianity and Judaism. Viitattu 12.12.2015.
 116. Heikkilä, Risto: Joulun tähti, s. 43. Helsinki: WSOY, 2000. ISBN 951-0-24901-7.
 117. Nollet, James A.: Astronomical and Historical Evidence for Dating the Nativity in 2 BC 2012. Perspectives on Science & Christian Faith. Viitattu 14.12.2015.
 118. Walsh 1988, s. 65.
 119. a b Walsh 1988, s. 63.
 120. Mark. 14:36 : ”Abba, Isä, kaikki on mahdollista sinulle; ota pois minulta tämä malja. Mutta ei, mitä minä tahdon, vaan mitä sinä!” – Sana ’abba’ on alun perin arameaa.
 121. Mark. 5:41 : ”Ja hän tarttui lapsen käteen ja sanoi hänelle: ’Talita kuum!’ Se on käännettynä: Tyttö, minä sanon sinulle, nouse.” – ’Talita kuum’ on aramean kieltä.
 122. Mark. 7:34 : ”... ja katsahti ylös taivaaseen, huokasi ja sanoi hänelle: ’Effata’, se on: aukene.” – ’Effata’ on aramean kieltä.
 123. Coloria.net/kristinusko
 124. What did Jesus really look like? 24.12.2015. BBC.com. Viitattu 26.12.2015. (englanniksi)

Aiheesta muualla


Wikimedia Commonsissa on kuvia tai muita tiedostoja aiheesta Jeesus Kristus.
Wikiaineistoon on tallennettu tekstiä aiheesta:
Kirjallisuutta Jeesuksesta

Luokat: Jeesus
Tiedot vuodesta: 27.04.2021 02:11:16 CEST

Lähde: Wikipedia (Tekijät [Historia])    Lisenssi: CC-BY-SA-3.0

Muutokset: Kaikki kuvat ja suurin osa niihin liittyvistä sisustuselementeistä poistettiin. Jotkut kuvakkeet korvattiin FontAwesome-kuvakkeilla. Jotkut mallit poistettiin (kuten ”artikkeli tarvitsee laajennusta”) tai osoitettiin (kuten ”viittaukset”). CSS-luokat joko poistettiin tai yhdenmukaistettiin.
Wikipediakohtaiset linkit, jotka eivät johda artikkeliin tai luokkaan (kuten ”Punaiset linkit”, “linkit muokkaussivulle”, “linkit portaaliin”) poistettiin. Jokaisella ulkoisella linkillä on lisäksi FontAwesome-kuvake. Joidenkin pienten suunnittelumuutosten lisäksi media-säilö, kartat, navigointiruudut, puhutut versiot ja geomikroformaatit poistettiin.

Huomaa: Koska annettu sisältö otetaan automaattisesti Wikipediasta tiettynä ajankohtana, manuaalinen tarkistaminen oli eikä ole mahdollista. Siksi LinkFang.org ei takaa hankitun sisällön paikkansapitävyyttä ja todellisuutta. Jos tiedossa on tällä hetkellä vääriä tietoja tai siinä on virheellinen näyttö, ota rohkeasti yhteyttä ota meihin yhteyttä: sähköposti.
Katso myös: Valmistusmerkintä & Tietosuojakäytäntö.