Euroopan komissio


Euroopan komissio
Rooli EU-toimielin
Asema toimeenpaneva elin
Perustettu 16. tammikuuta 1958 (63 vuotta sitten)
Virkakunta
Nykyinen kollegio Von der Leyenin komissio
Puheenjohtaja Ursula von der Leyen
Johtavat varapuheenjohtajat Frans Timmermans
Margrethe Vestager
Valdis Dombrovskis
Varapuheenjohtajat Josep Borrell
Maroš Šefčovič
Věra Jourová
Dubravka Šuica
Margarítis Schoinás
Täysjäsenet 27
Hallinto
Työskentelykielet englanti
ranska
saksa
Henkilöstö 32 000[1]
Osastot 24
Sijainti Bryssel, Belgia
Luxemburg, Luxemburg
Verkkosivusto
ec.europa.eu/commission/index_fi

Euroopan komissio on Euroopan unionin toimeenpaneva toimielin, jonka tehtävänä on tehdä lainsäädäntöesityksiä ja valvoa lainsäädännön soveltamista unionin jäsenvaltioissa sekä vastata Euroopan unionin toimintapoliitiikkojen ja talousarvion täytäntöönpanosta.[2]

Komissio on poliittisesti itsenäinen elin ja puolustaa EU:n yleistä etua. Komissio ehdottaa toiminnan suuntia ja panee täytäntöön toimia, joista neuvosto ja parlamentti ovat tehneet päätöksiä. Komissio on poliittisesti vastuussa toiminnastaan Euroopan parlamentille, joka voi sanoa sen irti antamalla sille epäluottamuslauseen.[3]

Euroopan komission puheenjohtajana on toiminut joulukuusta 2019 saksalainen Ursula von der Leyen.

Sisällysluettelo

Tehtävät


Euroopan komissio on poliittisesti riippumaton toimielin, jonka tehtäviä ovat uuden lainsäädännön ehdottaminen, toimintapolitiikkojen ja varainkäytön hallinnointi, lainsäädännön soveltamisen valvonta sekä unionin edustaminen kansainvälisissä yhteyksissä. Komissio vastaa Euroopan parlamentin ja EU:n neuvoston tekemien päätösten toimeenpanosta.[2]

Lainsäädännön ehdottaminen

Euroopan komissio on ainoa Euroopan unionin toimielimistä, joka voi esittää lainsäädäntöä Euroopan parlamentin ja EU:n neuvoston hyväksyttäväksi. Euroopan laajuisen lainsäädännön tarkoitukseksi on asetettu kansalaisten ja EU:n etujen suojeleminen kysymyksissä, joiden ratkaisua ei nähdä tehokkaana kansallisella tasolla. Lainsäädännön valmistelun ominaispiirteisiin kuuluu asiantuntijoiden ja kansalaisten kuuleminen.[2]

Toimintapolitiikkojen ja varainkäytön hallinnointi

Euroopan komissio vahvistaa Euroopan unionin varainkäytön painopisteet yhdessä Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan parlamentin kanssa. Tähän työhön kuuluu muun muassa EU:n vuotuisen talousarvion laatiminen, jonka parlamentti ja neuvosto hyväksyvät. Euroopan komission tehtävänä on myös valvoa Euroopan unionin varainkäyttöä. Komissio vastaa tästä Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle.[2]

Lainsäädännön soveltamisen valvonta

Euroopan komission tehtävänä on varmistaa yhdessä Euroopan unionin tuomioistuimen kanssa, että unionin lainsäädäntöä sovelletaan asianmukaisesti kaikissa jäsenmaissa.[2]

Edustaminen kansainvälisissä yhteyksissä

Euroopan komissio toimii kaikkien EU-maiden edustajana kansainvälisillä foorumeilla, erityisesti kauppapolitiikan ja humanitaarisen avun alalla. Komission tehtävänä on myös neuvotella kansainvälisistä sopimuksista unionin puolesta.[2]

Rooman sopimus

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen (ns. Rooman sopimuksen) 211. artiklan mukaan komissio

Komissio voi lisäksi aloittaa uuden lainsäädäntöehdotuksen käsittelemisen EU:n perustamissopimuksen nojalla.

Komissio on tehtävissään vastuussa Euroopan parlamentille, joka voi antaa komissiolle epäluottamuslauseen ja pakottaa sen eroamaan. Toiminnassaan komissio on riippumaton jäsenvaltioiden hallituksista. Komissio kokoontuu viikoittain.

Kokoonpano


Komissiossa on nykyisin 27 jäsentä eli yksi kustakin jäsenvaltiosta.[4] Heitä kutsutaan komissaareiksi ja heillä on kullakin omat vastuualueensa.

Euroopan komission puheenjohtaja valitaan eurovaalien tulosten perusteella.[5] Vaalien jälkeen Eurooppa-neuvosto esittää ehdokasta tehtävään, ja Euroopan parlamentti hyväksyy ehdokkaan. Puheenjohtajan valinnan jälkeen jäsenvaltiot ja puheenjohtaja valitsevat muut komission jäsenet. Lopuksi parlamentin tulee antaa luottamuslause koko komissiolle ennen sen viisivuotisen toimikauden alkamista.

Komissaarien lisäksi komissiossa työskentelee 33 039 virkamiestä[6], joista suurimman osan toimipaikka on Brysselissä. Virkamiehet ovat sijoitettuina pääosastoihin, joiden voi ajatella vastaavan ministeriöitä jäsenvaltioissa. Komissiolla on myös edustustoja jäsenvaltioissa sekä lähetystöjä EU:n ulkopuolisissa maissa. Komission päärakennus Berlaymont sijaitsee Brysselissä.

Pääosastot

Komissio on jaettu pääosastoihin (engl. Directorates-General, DG), joita voi verrata valtioiden ministeriöihin. Ne käsittelevät unionin sisäisiä asioita (esimerkiksi Tietoyhteiskunta ja viestimet-pääosasto), ulkopolitiikkaa (esimerkiksi Ulkosuhteet-pääosasto) tai sisäisiä palveluita (esimerkiksi Käännöstoimi-pääosasto). Kutakin pääosastoa johtaa korkea-arvoinen virkamies, jota kutsutaan pääjohtajaksi (engl. Director-General). Hän raportoi suoraan vastaaville komissaareille.

Von der Leyenin komission pääosastot
Pääosastot Vastaava komissaari
Nimi Lyhenne
Alue- ja kaupunkipolitiikka REGIO Ferreira, ElisaElisa Ferreira
Budjetti BUDG Hahn, JohannesJohannes Hahn
Energia ENER Simson, KadriKadri Simson
Pelastuspalvelut ja humanitaarinen apu ECHO Lenarčič, JanezJanez Lenarčič
Naapuruuspolitiikka ja laajentumisneuvottelut NEAR Várhelyi, OlivérOlivér Várhelyi
Eurostat EUROSTAT Gentiloni, PaoloPaolo Gentiloni
Henkilöstöhallinto ja turvallisuus HR Hahn, JohannesJohannes Hahn
Ilmastotoimet CLIMA Timmermans, FransFrans Timmermans
Käännöstoimi DGT Hahn, JohannesJohannes Hahn
Kansainvälinen yhteistyö ja kehitysasiat DEVCO Urpilainen, JuttaJutta Urpilainen
Kauppapolitiikka TRADE Hogan, PhilPhil Hogan
Kilpailu COMP Vestager, MargretheMargrethe Vestager
Koulutus, nuorisoasiat, urheilu ja kulttuuri EAC Gabriel, MariyaMariya Gabriel
Liikenne ja liikkuminen MOVE Vălean, AdinaAdina Vălean
Maatalous ja maaseudun kehittäminen AGRI Wojciechowski, JanuszJanusz Wojciechowski
Meri- ja kalastusasiat MARE Sinkevičius, VirginijusVirginijus Sinkevičius
Muuttoliike- ja sisäasiat HOME Johansson, YlvaYlva Johansson
Oikeus- ja kuluttaja-asiat HOME Reynders, DidierDidier Reynders
Rahoitusvakaus, rahoituspalvelut ja pääomamarkkinaunioni FISMA Dombrovskis, ValdisValdis Dombrovskis
Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset GROW Breton, ThierryThierry Breton
Talous ja raha-asiat ECFIN Gentiloni, PaoloPaolo Gentiloni
Terveys ja elintarviketurvallisuus SANTE Kyriakídou, StéllaStélla Kyriakídou
Tietotekniikka DIGIT Hahn, JohannesJohannes Hahn
Tulkkaus SCIC Hahn, JohannesJohannes Hahn
Tutkimus ja innovointi RTD Gabriel, MariyaMariya Gabriel
Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasiat EMPL Schmit, NicolasNicolas Schmit
Verotus ja tulliliitto TAXUD Moscovici, PierrePierre Moscovici
Viestintä COMM von der Leyen, UrsulaUrsula von der Leyen
Viestintäverkot, sisällöt ja teknologia CONNECT Breton, ThierryThierry Breton
Yhteinen tutkimuskeskus JRC Gabriel, MariyaMariya Gabriel
Ympäristö ENV Sinkevičius, VirginijusVirginijus Sinkevičius

Palveluyksiköt

Von der Leyenin komission palveluyksiköt
Palveluyksiköt Poliittinen johtaja
Nimi Lyhenne
Henkilöstövalintatoimisto EPSO Ferreira, ElisaElisa Ferreira
Poliittisen strategian keskus EPSC von der Leyen, UrsulaUrsula von der Leyen
Petostentorjuntavirasto OLAF Hahn, JohannesJohannes Hahn
Henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimisto PMO Hahn, JohannesJohannes Hahn
Historiallinen arkisto
Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto OIB OIL Hahn, JohannesJohannes Hahn
Julkaisutoimisto
Kirjasto ja e-resurssikeskus Navracsics, TiborTibor Navracsics
Oikeudellinen yksikkö SJ von der Leyen, UrsulaUrsula von der Leyen
Pääsihteeristö SG von der Leyen, UrsulaUrsula von der Leyen
Rakenneuudistusten tukipalvelu COMP Dombrovskis, ValdisValdis Dombrovskis
Sisäinen tarkastus IAS Reynders, DidierDidier Reynders
Tietosuojavastaava von der Leyen, UrsulaUrsula von der Leyen
Ulkopolitiikan välineet FPI Borrell Fontelles, JosepJosep Borrell Fontelles
50-artikla työryhmä Barnier, MichelMichel Barnier

Puheenjohtajat

Virkakausi Puheenjohtaja Synnyin- ja kuolinvuosi Puolue Valtio
19581967 Walter Hallstein 1901–1982 Kristillisdemokraattinen unioni (CDU) Länsi-Saksa
19671970 Jean Rey 1902–1983 Liberaalipuolue Belgia
19701972 Franco Maria Malfatti 1927–1991 Kristillisdemokraattinen puolue (DC) Italia
19721973 Sicco L. Mansholt 1908–1995 Työväenpuolue Alankomaat
19731977 François-Xavier Ortoli 1925–2007 Demokraattien liitto tasavallan puolesta (UDR) (1973–1976),

Kokous tasavallan puolesta (RPR) (1976–1977)

Ranska
19771981 Roy Jenkins 1920–2003 Liberaalidemokraatit Iso-Britannia
19811985 Gaston Thorn 1928–2007 Demokraattinen puolue (DP) Luxemburg
19851995 Jacques Delors s. 1925 Sosialistinen puolue (PS) Ranska
19951999 Jacques Santer s. 1937 Kristillissosiaalinen kansanpuolue (CSV) Luxemburg
19992004 Romano Prodi s. 1939 Demokraatit Italia
20042014 José Manuel Barroso s. 1956 Sosiaalidemokraattinen puolue (PSD) Portugali
20142019 Jean-Claude Juncker s. 1954 Kristillissosiaalinen kansanpuolue (CSV) Luxemburg
2019 Ursula von der Leyen s. 1958 Saksan kristillisdemokraattinen unioni (CDU) Saksa

Lähteet


Viitteet

  1. EC.europa.eu
  2. a b c d e f Euroopan komissio: Euroopan komissio - Perustiedot europa.eu. Viitattu 30.8.2019. fi
  3. Wiberg, Matti: Politiikan sanakirja, s. 99. Toimittanut Kalevi Koukkunen. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Siltala, 2011. ISBN 978-952-234-048-1.
  4. Euroopan komissio Euroopan unionin portaali. Viitattu 9. huhtikuuta 2007.
  5. Euroopan parlamentti: Fact sheets on the European Union: The European Commission . (englanniksi)
  6. Euroopan komissio Euroopan komission portaali. Viitattu 5. toukokuuta 2014.

Aiheesta muualla


Wikimedia Commonsissa on kuvia tai muita tiedostoja aiheesta Euroopan komissio.

Luokat: Euroopan komissio
Tiedot vuodesta: 28.02.2021 12:16:52 CET

Lähde: Wikipedia (Tekijät [Historia])    Lisenssi: CC-BY-SA-3.0

Muutokset: Kaikki kuvat ja suurin osa niihin liittyvistä sisustuselementeistä poistettiin. Jotkut kuvakkeet korvattiin FontAwesome-kuvakkeilla. Jotkut mallit poistettiin (kuten ”artikkeli tarvitsee laajennusta”) tai osoitettiin (kuten ”viittaukset”). CSS-luokat joko poistettiin tai yhdenmukaistettiin.
Wikipediakohtaiset linkit, jotka eivät johda artikkeliin tai luokkaan (kuten ”Punaiset linkit”, “linkit muokkaussivulle”, “linkit portaaliin”) poistettiin. Jokaisella ulkoisella linkillä on lisäksi FontAwesome-kuvake. Joidenkin pienten suunnittelumuutosten lisäksi media-säilö, kartat, navigointiruudut, puhutut versiot ja geomikroformaatit poistettiin.

Huomaa: Koska annettu sisältö otetaan automaattisesti Wikipediasta tiettynä ajankohtana, manuaalinen tarkistaminen oli eikä ole mahdollista. Siksi LinkFang.org ei takaa hankitun sisällön paikkansapitävyyttä ja todellisuutta. Jos tiedossa on tällä hetkellä vääriä tietoja tai siinä on virheellinen näyttö, ota rohkeasti yhteyttä ota meihin yhteyttä: sähköposti.
Katso myös: Valmistusmerkintä & Tietosuojakäytäntö.