ETRS-TM35FIN - fi.LinkFang.org

ETRS-TM35FIN


ETRS-TM35FIN on suomalaisissa maastokartoissa vuodesta 2005 alkaen käytetty tasokoordinaattijärjestelmä, jonka geodeettinen datumi on EUREF-FIN ja karttaprojektio on poikittainen Mercatorin projektio.

ETRS-TM35FIN on julkisen hallinnon suosituksen mukainen suomalainen tasokoordinaattijärjestelmä[1]. Sitä voidaan pitää yhtenäiskoordinaatiston (YKJ) seuraajana.

ETRS-TM35FIN edustaa kompromissia: Koko valtion alue kuvataan yhdelle projektiokaistalle, mutta mittakaavavirhe ja napaluvunkorjaus reuna-alueilla on suurehko.

Nimessä ETRS viittaa Euroopan terrestriseen vertausjärjestelmään 1989 (ETRS89), TM poikittaiseen Mercatorin projektioon (Transverse Mercator), 35 UTM-karttaprojektiojärjestelmän kaistaan 35 ja FIN poikkeamaan UTM-standardin mukaisesta projektiokaistan leveydestä.

Sisällysluettelo

Tasokoordinaattijärjestelmän konstruktio


Koko Suomi kuvataan kokonaisuudessaan yhteen noin 13 asteen levyiseen projektiokaistaan. Kaista sijoittuu itäisten pituusasteiden 19 ja 32 välille ja sen keskimeridiaani on 27 astetta itäistä pituutta. Keskimeridiaani on siten yhtenevä UTM-karttaprojektiojärjestelmän kaistan 35 kanssa. ETRS-TM35FIN kaista ulottuu noin viisi astetta lännemmäksi ja kaksi astetta idemmäksi kuin UTM-kaista 35.

Poikittaisessa Mercatorin projektiossa keskimeridiaani kuvautuu suorana. Muut pituuspiirit kuvautuvat kaareutuvina viivoina, jotka yhtyvät navoilla. Leveyspiirit kuvautuvat pituuspiirit kohtisuorassa leikkaavina kaarina.

Mittakaavavirhe


Koska koordinaattijärjestelmä ulottuu yli kolmen asteen päähän keskimeridiaanista, niin mittakaavavirhe erityisesti maan länsiosissa kasvaa verraten suureksi. Mittakaavavirhe maa-alueilla on suurimmillaan Ahvenanmaan saaristossa, luokkaa 1800 ppm (part per million, millimetriä kilometrillä).[2]

Tarkkuutta vaativissa töissä, kuten kaavoitus- ja rakentamistoiminnassa, voidaan julkisen hallinnon suosituksen mukaisesti käyttää ETRS-TM35FIN sijaan tasokoordinaattijärjestelmiä, joissa kaistan leveys on kapeampi. Esimerkiksi ETRS-GK-tasokoordinaattijärjestelmissä, joiden karttaprojektio ei ole leikkaava vaan sivuava, mittakaavavirhe on suurimmillaan noin 10 ppm.

Napaluvunkorjaus


Poikittaisten lieriöprojektioiden tapaan karttapohjoinen ja napapohjoinen eivät yhdy kuin keskimeridiaanilla. Näiden erotus napaluvunkorjaus riippuu leveys- ja pituusasteesta. Suurimmillaan napaluvunkorjaus on maan lounaisosissa, noin 7 astetta.[2]

Tasokoordinaatisto


ETRS-TM35FIN määrittelee kaksiulotteisen suorakulmaisen tasokoordinaatiston, joka on keskimeridiaanin suuntainen. Pohjoiskoordinaatin arvo on päiväntasaajalla nolla. Jotta negatiivisilta luvuilta vältytään, itäkoordinaatin arvo keskimeridiaanilla on 500 000 metriä, eli koordinaatiston valeitä tai itäsiirtymä on 500 000.[1] Valeitänä voidaan erityistarkoituksissa käyttää myös arvoa 8 500 000, esimerkiksi silloin, kun on vaarana sekoittaa toisiinsa ETRS-TM35FIN- ja kartastokoordinaattijärjestelmä-koordinaatit.

Maastokarttojen ruudukko ja karttalehtijako


Koko Suomi kuvataan yhdessä projektiokaistassa, joten kaistanrajoja ei ole ja kaikki karttalehdet ovat suorakulmaisia. Maanmittauslaitoksen tuottamiin ETRS-TM35FIN -pohjaisiin maastokarttoihin (Peruskartta 1:25 000 ja Maastokartta 1:50 000) painetaan kaikkiaan neljä ruudukkoa:

Lähteet


  1. a b JHS 197 EUREF-FIN -koordinaattijärjestelmät, niihin liittyvät muunnokset ja karttalehtijako 22.3.2016. Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA). Viitattu 20.4.2016.
  2. a b JHS 197 EUREF-FIN -koordinaattijärjestelmät, niihin liittyvät muunnokset ja karttalehtijako. Liite 2: Projektiokaavat 22.3.2016. Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA). Viitattu 20.4.2016.
Luokat: Koordinaattijärjestelmät | Geodesia
Tiedot vuodesta: 30.11.2020 04:22:05 CET

Lähde: Wikipedia (Tekijät [Historia])    Lisenssi: CC-by-sa-3.0

Muutokset: Kaikki kuvat ja suurin osa niihin liittyvistä sisustuselementeistä poistettiin. Jotkut kuvakkeet korvattiin FontAwesome-kuvakkeilla. Jotkut mallit poistettiin (kuten ”artikkeli tarvitsee laajennusta”) tai osoitettiin (kuten ”viittaukset”). CSS-luokat joko poistettiin tai yhdenmukaistettiin.
Wikipediakohtaiset linkit, jotka eivät johda artikkeliin tai luokkaan (kuten ”Punaiset linkit”, “linkit muokkaussivulle”, “linkit portaaliin”) poistettiin. Jokaisella ulkoisella linkillä on lisäksi FontAwesome-kuvake. Joidenkin pienten suunnittelumuutosten lisäksi media-säilö, kartat, navigointiruudut, puhutut versiot ja geomikroformaatit poistettiin.

Huomaa: Koska annettu sisältö otetaan automaattisesti Wikipediasta tiettynä ajankohtana, manuaalinen tarkistaminen oli eikä ole mahdollista. Siksi LinkFang.org ei takaa hankitun sisällön paikkansapitävyyttä ja todellisuutta. Jos tiedossa on tällä hetkellä vääriä tietoja tai siinä on virheellinen näyttö, ota rohkeasti yhteyttä ota meihin yhteyttä: sähköposti.
Katso myös: Valmistusmerkintä & Tietosuojakäytäntö.